Jídelníček
Úřední deska
Projekty

 

Naše MŠ Pohoda

kid_playing

Prostředí a poloha naší mateřské školy i ekologické zaměření pedagogů samo o sobě určilo název našeho vzdělávacího programu „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě“. 

Prioritou je možnost dětí prakticky pozorovat, poznávat a „osahat si“ vše z přírody (kopec Štandl, les, studánku, pole, louky, pastviny, potok, řeka, rybník, přehrada), které se mění v rytmu ročních dob. Poznávají a vytvářejí si také kladný vztah k drobným domácím zvířatům. Děti mají možnost příležitostně pozorovat koně v jezdeckém klubu.

Záměrem je v dětech vytvořit představu o nerozlučném sepjetí člověka s přírodou a seznamovat je přiměřeně jejich věku s globálními problémy lidstva a zároveň jim pomáhat s formulováním vlastních stanovisek.

 

 


Provozní doba MŠ Pohoda

Provoz mateřské školy je celodenní **

Pondělí 6:05 – 16:30
Úterý 6:00 – 16:30
Středa 6:00 – 16:30
Čtvrtek 6:00 – 16:30
Pátek 6:00 – 16:30

** Zákonní zástupci jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být pět minut po ukončení provozu uzamčena.

Doporučení MŠMT k problematice pozdního vyzvedávání dítěte po ukončení provozu

Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má mateřská škola povinnost informovat zákonné zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu mateřské školy. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1 písmene b) školského zákona.

 


Naše třídy

V naší mateřské školce máme tyto třídy: