Březen 2019 – Pejsci

Během měsíce března budeme probírat na třídě Pejsek

Březen měsíc knih  – návštěva knihovny

V tomto měsíci se děti seznámí s  typickými znaky ročního období.

Děti se seznámí se spoustou nových písniček a básniček.

Děti si budou vytvářet povědomí, že člověk a příroda se vzájemně ovlivňují.

Děti na vycházkách do lesa budou pozorovat probouzející se přírodu, otvírání studánky.

V tomto měsíci se děti budou seznamovat se světem knih a literatury. Prožitkovým učením budeme v dítěti posilovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, vyhledávat informace v encyklopediích a bude mít možnost vyrobit si vlastní knihu.

Získají poznatky o různých druzích knih, seznámí se s novými pojmy – encyklopedie, zpěvník, ilustrace, ilustrátor, autor………

Seznámí se s klasickými pohádkami, budou se podílet na dramatizaci pohádek, budou vytvářet krátké maňáskové scénky – rozvoj fantazie, paměti, správná výslovnost a rozvoj slovní zásoby.

Budeme procvičovat orientaci v prostoru, řešit labyrinty.

Akce v březnu

  • Návštěva knihovny
  • Děti vystoupí na Obecním úřadě na vítání občánků
  • Lyžařský výcvik
  • Plavání