Březen 2020 – Berušky

Březen měsíc knih – čteme dětem

Kniha tě pohladí, nebo ti poradí…..

V březnu budeme u dětí prožitkovým učením posilovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, vyhledávat informace v encyklopediích a děti budou  mít možnost vyrobit si vlastní knihu, taktéž navštívíme místní knihovnu.

Budeme se  učit rozlišovat roční období-JARO a jeho typické znaky. Budeme si vytvářet povědomí, že člověk a příroda se vzájemně ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí – sázení květin, přesadba, péče o stromy, pokojové rostliny. Budeme se seznamovat s důležitostí vody a učit se vodou šetřit.