Březen 2020 – pejsci

U potoka vrba stará,
první probouzí se z jara.

Proutek rovný jako svíčka,
nůž – a je z něj píšťalička.

Ještě v trávě leží zmrazky
a už kvetou sedmikrásky.

V tomto měsíci se děti budou seznamovat se světem knih a literatury. Prožitkovým učením budeme v dítěti posilovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, vyhledávat informace v encyklopediích a každý bude mít možnost si vyrobit vlastní knihu. Během března také navštívíme knihovnu obecního úřadu.

Dále se budeme zabývat příchodem jara. Na vycházkách budeme pozorovat probouzející se přírodu. Budeme pojmenovávat změny související s příchodem tohoto ročního období a seznamovat se s charakteristickými znaky jara. Začínající jaro si připomeneme pomocí básniček a písniček. Budeme si vyprávět o mláďátkách, která se v tomto období rodí nejen ve volné přírodě, ale i na farmách a statcích.

Společně budeme rozvíjet jazykové a vyjadřovací schopnosti při popisu obrázků, u vyprávění příběhů budeme dbát na správnou výslovnost, dech, tempo řeči a intonaci. Při hrách a úkolech si budeme osvojovat celkový rozvoj a užívání všech smyslů či jemné motoriky.

Předškolní děti se půjdou podívat do první třídy ZŠ Sviadnov. Některé děti vystoupí na vítání občánků. Společnými aktivitami pro rodiče a děti bude vynášení Moreny.

Během tohoto měsíce začne přihlášeným dětem plavecký kurz v Aquaparku Olešná.