Březen

Prostřednictvím tematického bloku se budeme  učit rozlišovat roční období-JARO a jeho typické znaky. Budeme si vytvářet povědomí, že člověk a příroda se vzájemně ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí – sázení květin, přesadba, péče o stromy, pokojové rostliny. Budeme se seznamovat s důležitostí vody a učit se vodou šetřit. Prožitkovým učením budeme posilovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, vyhledávat informace v encyklopediích a bude mít možnost vyrobit si vlastní knihu, taktéž navštívíme místní knihovnu.