Červen 2019 – Myšky

Červen, to je měsíc v létě,
který teplem zahřeje tě.

V červnu rostou jahody,
koupeme se u vody

V měsíci červnu bude naším cílem  prohlubovat u dětí pozitivní vztah k přírodě. Budeme chodit , co nejvíce ven, společně pozorovat drobný hmyz a postupně se seznamovali s jeho životem. Zaměříme se na rozvoj řečových schopností, aby dítě pojmenovalo většinu toho, čím je obklopeno.

Procházkami do okolí se seznámime s pravidly vedoucími k jejich bezpečí. Budeme se učit reagovat na dopravní situaci a orjentovat se v základních pravidlech silničního provozu.

Seznamováním s bezpečností v různých situacích se budeme připravovat na blížicí se prázdniny.