Červen 2020 – Kočičky

V tomto měsíci si budeme s dětmi povídat o mezinárodním DNI DĚTÍ, budeme se snažit uvědomovat si vztahy mezi lidmi a získávat poznatky o existenci jiných zemí, národů, kultur. Společně se vydáme na pomyslnou cestu miliony let zpět za dinosaury, budeme zkoumat podmořský svět a život v něm. Prožitkovým učením bude mít dítě možnost projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet experimentovat a nechat se získat pro záměrné učení.