Duben 2019 – Myšky

Duben

V tomto jarním měsíci se seznámíme s prvními jarními květinami, se změnami v přírodě. Podvědomě se budeme snažit dětem vytvářet kladný vztah k přírodě a její ochraně. Seznámíme se s lidovými říkadly a zvyky v souvislosti s příchodem velikonočních svátků. Budeme rozvíjet praktické dovednosti dětí.

Zaměříme se na procházky do okolí, kde si děti si budou všímat změn v přírodě – zpěv skřivana, hvízdání kosů, přílet špačků, probouzení se příroda, první tráva, pupeny na větvích, sněženky a bledule.

V tomto měsíci nás čekají:

úterý 9. 4. Jarní dílničky

15. 4. Divadelní představení: Zvířátka a odpady

29. 4. Jarní muzikohrátky