Duben 2019 – Pejsci

Duben na Pejskovi

Děti se v tomto měsíci budou učit koordinovat lokomoci v různém terénu. Při činnostech rozvíjet slovní zásobu, naslouchat druhým, rozvíjet smysl pro humor, iniciativu a spontánnost.

Dne 10.4. proběhnou na třídě pejsek „ jarní dílničky“ při kterých si děti společně s rodiči vyrobí různé velikonoční výrobky. Během měsíce si budeme povídat o jaru, jarní zahrádce, jarní přírodě a také o zvířátkách.

Zahrajeme si na zahradníka a děti si nechají vyklíčit čočku, fazole a různé bylinky – máta, bazalka, osení. Přiblížíme dětem Velikonoční tradice a tím spojené zvyky – malování vajíček, pletení pomlázky, pečení beránka.

Děti se naučí nové písně a básničky k tématu.

22.4. je Mezinárodní den Země a proto si budeme všímat přírody kolem nás a aktivně přiložíme ruku k úklidu našeho prostředí, ve kterém žijeme.