Květen 2019 – Berušky

Děti získají poznatky o narození a jeho základních proměnách. Seznámí se s důležitostí role matky v rodině. Budou rozvíjet schopnost pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus, zacházet správně s jednoduchými rytmickými nástroji a prohlubovat si znalosti v samostatném projevu, těšit se z hezkých a příjemných zážitků (besídka ke Dni matek), přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého. Děti budou vedeni ke schopnosti přijímat pozitivní ocenění a vyrovnat se s případným neúspěchem. Budou mít možnost uvědomovat si vztahy mezi lidmi a získávat poznatky o existenci jiných zemí, národů, kultur.