Květen 2019 – Kočičky

Přišlo jaro do údolí, přišlo jaro k nám.
Maminka má dneska svátek copak já ji dám.

Natrhám ji náruč kvítí,
Potom půjdu přát.

Máma bude radost míti, že ji mám tak rád.

Máj, lásky čas… Tento měsíc se zaměříme na rodinu, protože rodina je místem bezpečí a lásky pro každého z nás. V rodině dítě poznává soužití mezi lidmi, uvědomuje si vztahy k rodičům, prarodičům, sourozencům i ostatním členům rodiny. S láskou k maminkám i babičkám jim vyrobíme dárek a připravíme pro ně besídku, na kterou jste 20. 5. v 15:30 hodin všichni srdečně zváni.

V tomto měsíci se děti také seznámí s nekonečným vesmírem. Vyrobíme si rakety, s kterými budeme vesmírem cestovat.