Květen 2020 – Kočičky

V tomto období budeme poznávat, co potřebují semínka a rostlinky k růstu. Zasejeme do truhlíku letničky, budeme pozorovat, jak klíčí semena luštěnin, zasejeme si řeřichu k obohacení jídelníčku, na záhon na zahradě zasadíme cukety a dýně. Podle vzhledu i chuti budeme poznávat vysazené bylinky z naší bylinkové zahrádky.

Zaměříme se také na rodinu, ve které dítě poznává, jak vypadá soužití mezi lidmi, seznamuje se s žebříčkem hodnot. Zejména v této době si plně uvědomujeme vztahy ke svým rodičům, prarodičům, sourozencům. Děti si upevní znalost struktury rodiny, při činnostech se budou inspirovat představou své vlastní rodiny, její jedinečností. Budeme u nich podporovat lásku, prosociální chování, úctu ke stáří, pomoc, součinnost, empatické vnímání svých blízkých.