Květen 2020 – Pejsci

Po ulicích bloudíme,
kudy domů, nevíme,
autobusem pojedeme,
tak se domů dostaneme.
Teď už víme pro příště,
že je město bludiště.

S dětmi se budeme věnovat tématu „Město x vesnice“. Společně se naučíme poznávat a rozeznávat rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici. Osvojíme si elementární poznatky o přírodě, jak o ni pečovat a chránit ji. Děti se stávají každodenními účastníky silničního provozu. Prostřednictvím prožitkového učení si osvojí názvy dopravních prostředků, naučí se je rozlišovat a získají povědomí o pravidlech silničního provozu.

Vzhledem k současné situaci budeme veškeré aktivity a činnosti směřovat na školní zahradu.