Leden 2020 – Kočičky

V tomto měsíci budou ukončeny tradice spojené s obdobím Vánoc a příchodem Nového roku. Připomeneme si tradici „ Tří králů“. Budeme vést děti k samostatnému vyjadřování myšlenek, nápadů, pocitů ve vhodně zformulovaných větách, poznávat a vyhledávat slova protikladná, podobná a stejně znějící i slova různého významu. Bude se pokoušet záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné a nepříjemné pocity. Bude mít možnost vyjadřovat své jednoduché nápady, experimentovat, některé problémy řešit formou pokus-omyl. Bude se učit postupovat podle pokynů a instrukcí. Děti se budou v měsíci lednu seznamovat se zimními sporty a budou si prohlubovat dovednosti v sebeobsluze. Budeme si povídat o ptácích v zimě, a jak jim můžeme být nápomocní v tomto zimním období.