Leden 2020 – Myšky

V lednu nás čekají témata: My Tři králové; Paní zima jede

Nový rok začneme ve školce vyprávěním o tradici Tří králů. Rozhovorem o zimních sportech, o oblékání v zimě a bezpečnosti. Budeme sportovat, osvojíme si poznatky o těle, budeme rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky. Snad si venku užijeme i zimní radovánky a nabereme inspiraci pro výtvarnou činnost.

Šťastný nový rok.