Listopad 2019 – Berušky

Listopad na třídě Beruška

Už se vrány slétají,
vítr běží po kraji.
Podzim střásá žluté listí,
kominíček komín čistí, brzy bude listopad.

Každé roční období má svůj půvab. Podzim je plný barev. V listopadu se na třídě Beruška zaměříme na poznávání základních barev podle všeho, co můžeme najít v přírodě.

Budeme pozorovat přírodu a její změny během podzimu, učit se poznávat stromy a různé plody přírody. S naší novou kamarádkou Madlenkou, kterou jsme s dětmi a Lojzíčkem našli v lese se zaměříme na rozvoj pocitu sounáležitosti s přírodou.

Osvojíme si kladení otázek a hledání odpovědí, aktivního všímání si věcí, které se dějí kolem nás. Poznáme, že se můžeme mnohému naučit a radovat se s toho.