Listopad 2019 – Myšky

V měsíci listopadu nás čeká „Čarodějný podzim“, kde se zaměříme na témata:

 Barvy, barvy, barvičky les je jiný celičký…

 Kamarádi zvířátka, kde máte svá doupátka?

Budeme se snažit prohlubovat vztah k přírodě, uvědomovat si změny ročních období na loukách a polích, v zahradách, u vodních toků. Podporovat dětskou vnímavost vůči životnímu prostředí. Pozorovat okolí, vnímat barvy a vůně. Poznávat podzimní plody, sbírat přírodniny a dále s nimi pracovat. Pomáhat dětem rozvíjet tvořivost a fantazii, výtvarně se vyjadřovat.