Říjen 2019 – Berušky

V měsíci říjnu se ve třídě Beruška zaměříme především na ekologii a environmentální výchovu. V průběhu měsíce proběhne EKOHRANÍ – odpolední akce s rodiči. Dětí získají povědomí o péči o životní prostředí a budeme pokračovat v posilování interpersonálních vztahů, rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou. Dále se seznámíme se sezonními plody ovoce a zeleniny. Každý čtvrtek budeme před svačinkou odšťavňovat ovoce a zeleninu. Od října začínáme s programy „ZVÍDÁLEK“ a „SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY“, při kterém budeme navštěvovat tělocvičnu místní Základní školy, kde budeme rozvíjet hrubou a jemnou motoriku a koordinaci pohybů. Nadále budeme rozšiřovat vzájemnou komunikaci a důvěru mezi sebou, rozvíjet verbální projev, posilovat paměť a fantazii.