Únor 2019

Během měsíce února budeme probírat na třídě Pejsek

Doktora se nebojíme, zimní sporty, já a moje zdraví….

V tomto měsíci si děti budou uvědomovat své tělo, jeho funkci a poznatky o něm.
Budou si utvářet zdravý životní styl a návyky k základům zdravého životního stylu.
Rozvíjet komunikativní schopnosti, mluveného projevu a vyjadřování.
Zaměříme se na činnosti hudební i pohybové, námětové hry.

Zrakové a sluchové vjemy

Budeme rozlišovat a porovnávat podstatné znaky a vlastnosti předmětů – velikost, barva, materiál… nacházet společné a rozdílné znaky.
Rozpoznávat rozdíly mezi hláskami, sluchově rozložit slovo na slabiky.
Hledat rozdíly na dvou obrázcích – doplní detaily
Budeme rozlišovat jednoduché obrazné symboly – písmena, číslice..