Velké kolo uděláme

VELKÉ KOLO UDĚLÁME, PROTOŽE SE RÁDI MÁME, KDO SI S NÁMI PŮJDE HRÁT, TEN BUDE NÁŠ KAMARÁD…..“

ZÁŘÍ…

V měsíci září jsme se všichni společně seznámili jak se třídou Beruška, s novými kamarády, tak s p. učitelkami. Společně jsme se domluvili na pravidlech třídy, které se snažíme společně  ze všech sil dodržovat J Postupně jsme se naučili jména svých kamarádů, naučili se spoustu nových her, písniček a básniček, které Vám dáváme k nahlédnutí na nástěnkách J

ŘÍJEN…

V měsíci říjnu jsme společně poznávali okolí MŠ – jak při pobytu na zahradě, tak na procházkách. Začali jsme využívat tělocvičnu při ZŠ Sviadnov, kde chodíme velmi rádi J. Taktéž jsme začali pravidelně chodit na procházky do lesa, kterým říkáme ZVÍDÁLEK – protože se ve zvídálkovi pokaždé dozvíme něco nového.