Příspěvky

30Kvě2022
Měsíc červen zahájíme indiánským výletem na Liščí mlýn, budeme si povídat o rovnosti všech lidí bez rozdílu barvy a pleti. Poté si vydáme za ,,zvířátky do ZOO“ a děti se budou moci podívat na dravce zblízka. Naposledy si vyzkoušíme různorodé hudební nástroje v rámci muzikohrátek.
 

[…]

3Kvě2022

Moje Maminka

Kdyby mi tak někdo řekl,
třeba kamarád:
„Prodej mi tu svoji mamku,
dám ti za ní hrad.“

Zazvonil bych na to smíchem,
jak veliký zvon:
„Neprodám ji,
kdybys mi dal třeba milion.“

Neprodám ji, neprodám ji,
ani za nebe,
nechám si tu svoji mamku
jenom pro sebe!

[…]

2Kvě2022

Máma, táta, děti k tomu, rodina je, když jsme spolu. Naše činnosti zaměříme k poznávání struktury rodiny i vztahům v ní. Bude to měsíc setkávání i v naší školce, kdy 5.5. odpoledne přivítáme maminky i babičky na akci Odpoledne pro maminky a 11.5.odpoledne děti potěší pásmem písní , her, básní i cvičením „Od podzimu do léta“ všechny, kteří přijdou. Při rozhovorech o prarodičích a seniorech budeme u dětí posilovat prosociální chování.  Také 11.5.dopoledne navštívíme DPS, kde babičky a dědečky  potěšíme vystoupením s jarními písněmi a drobným dárkem.

[…]

5Dub2022

Duben na Berušce

Zajíčková pomlázka

Při barvení vajíček,
navštívil mě zajíček.

Pomlázku měl až po uši,
Zajíčkovi pěkně sluší.

Z proutí pěkně pletenou,
Pentličkami zdobenou.

Našlehal mně maličko,
Dostal za to vajíčko

[…]

5Dub2022

Tento měsíc bude pro předškoláky významný a důležitý, protože je čeká zápis do první třídy.
První týden v tomto měsíci začneme tématem zvířátka a jejich mláďátka, jelikož se na jaře rodí nové přírůstky.

[…]

5Dub2022

Seznámíme se s novými písničkami, básničkami, pohádkami a příběhy o jaru, jarních květinách a zvířátkách a vyvodíme si z nich ponaučení. Děti si budou procvičovat paměť a rozvíjet estetické vnímání a prožívání.

[…]

5Dub2022

Zanedlouho oslavíme svátky jara- Velikonoce. Přiblížíme dětem jejich tradice v naši zemi, vyrobíme společně nějakou velikonoční ozdobu, namalujeme vajíčko. Výzdobu budeme pozorovat i při vycházkách po obci.

Tento měsíc bude pro většinu dětí významný a důležitý.  Čeká je zápis do první třídy základní školy.

[…]

7Bře2022

Březen měsíc knih – čteme dětem

Kniha tě pohladí, nebo ti poradí…..

V březnu budeme u dětí prožitkovým učením posilovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, vyhledávat informace v encyklopediích a děti budou  mít možnost vyrobit si vlastní knihu, taktéž navštívíme místní knihovnu.

[…]