Květen 2021 – Berušky

Moje Maminka

Kdyby mi tak někdo řekl,
třeba kamarád:
„Prodej mi tu svoji mamku,
dám ti za ní hrad.“

Zazvonil bych na to smíchem,
jak veliký zvon:
„Neprodám ji,
kdybys mi dal třeba milion.“

Neprodám ji, neprodám ji,
ani za nebe,
nechám si tu svoji mamku
jenom pro sebe!

V měsíci květnu se zaměříme společně na mezilidské vztahy.

Děti povedeme k tomu, aby uměly řešit  situace a nalézaly nová řešení. Svou představivost a fantazii budou vyjadřovat v různých tvořivých aktivitách.