Únor 2021 – Berušky

Nejdřív školku vyzdobíme a potom se pobavíme

V měsíci únoru se budeme připravovat a zdobit třídu na karnevalové veselí. Veselé povídání  co nás čeká: tanečky, soutěže, příprava masek a nakonec maškarní bál. V dětech budeme podporovat zájem co se kolem něj děje, posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním. Budeme u dětí rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost a odolnost, rozvíjet řeč, představivost a fantazii.