Září 2021 – Berušky

Začalo září a s ním nový školní rok. Do naší třídy Beruška je  zapsáno 22 dětí.  Měsíc září prožijeme v mateřské škole ve znamení adaptace.

Dětem se budeme snažit společně poskytnout vstřícné a příjemné prostředí.  Postupně, během měsíce budeme děti seznamovat s prostory MŠ, se zaměstnanci MŠ a zahradou. Ukážeme jim vybavení třídy a  zapojíme se do společných her a aktivit. Domluvíme se s dětmi na pravidlech bezpečnosti a pravidlech společného soužití v kolektivu.  A protože září přinese i řadu krásných dnů, budeme trávit co nejvíce času venku. Děti si užijí školní zahrady i blízké okolí MŠ.