Výpočet školného 2023-4

Výpočet školného na školní rok 2023/2024

položka Náklady z roku 2022
Příjmy od zřizovatele 1 200 000, 00 Kč
Ostatní příjmy 269 361,91 Kč
Náklady na pořízení DDHM 264 233,64 Kč
Zlepšený hospodářský výsledek 26 968,35 Kč
Náklady na kalendářní rok 1 442 393,56 Kč
Počet měsíců 12
Počet dětí 89
Náklady na 1 dítě za kalendářní rok 16 206,67 Kč
Náklady na 1 dítě za 1 měsíc (12 měsíců) 1 350,55Kč
Náklady na 1 dítě za 1 měsíc : 50 % 675,278 Kč
Školné na 1 měsíc  

(nesmí přesáhnout 50% měsíčních neinvestičních nákladů na 1 dítě)

Vyhl. 14/2005 Sb o předšk. vzdělávání , § 6, odst. 2

600,-

 

 

 

 

Ve Sviadnově dne 30.6.2023                                                                      Mgr. Pavla Tvrdoňová
                                                                                                                         ředitelka mateřské školy