Září 2020 – Kočičky

Září ve třídě kočička

Září je adaptačním obdobím pro děti, které již třídu navštěvovaly, pro ty, které přišly z jiných tříd i pro nově příchozí děti. Společně se seznámíme s novými kamarády, s novou třídou, pokusíme se vytvořit pravidla, která nám pomohou k pohodovému soužití v naší školce i mimo ni. Dětem představíme lesní skřítky Křemílka a Vochomůrku, kteří nás budou celým rokem provázet.