Duben 2022 – Myšky

Seznámíme se s novými písničkami, básničkami, pohádkami a příběhy o jaru, jarních květinách a zvířátkách a vyvodíme si z nich ponaučení. Děti si budou procvičovat paměť a rozvíjet estetické vnímání a prožívání.

Seznámíme se s hlavními znaky přicházejícího jara, prvními jarními květinami, se změnami v přírodě a dozvíme se, že většina zvířat přivádí na svět mláďata. Děti si budou rozvíjet smyslové vnímání při práci s přírodninami i při procházkách.

Podvědomě budeme u dětí vytvářet kladný vztah k přírodě a její ochraně. Připomeneme si lidová říkadla a zvyky v souvislosti s příchodem velikonočních svátků. Nabídneme činnosti, tematicky propojené vítáním jara.