Listopad 2021 – Myšky

Šípek, kaštan, jeřabina, to jsou plody podzimu. Příroda nám ukazuje, jak se chystá na zimu……..

Listopad je měsíc podzimních radovánek a plodů podzimu. Také povídání o zvířátkách, které můžeme během našich vycházek do přírody vidět, než se uloží k zimnímu spánku.

Písničky, tanečky, pohybové hry a říkanky o podzimu a zvířátkách, které se budeme učit s doprovodem hry na tělo, na hudební nástroje nás budou provázet našimi myškovými dny plnými dobré nálady. Také nezapomeneme na počasí a naučíme se píseň o dešťových kapičkách. Naučíme se objevovat výtvarné činnosti s barvami a pracovní činnosti s různými materiály. Budeme dbát na své zdraví a učit se ho ochraňovat: co si oblékáme na podzim, co jíme abychom byli zdraví, proč ve školce chodíme pomalu a neběháme, co by se stalo kdyby…….