Prosinec 2021 – Myšky

Těšíme se po roce na veselé Vánoce … Už je to tak, opět rok uběhl jak voda a je tu prosinec a s ním Vánoce. V naší třídě Myška si to pořádně užijeme. První týden bude patřit Mikuláši, andělu a čertíkovi. Děti si vyzkouší čertí rej, naučí se mikulášské písničky, básničky a tance, aby v pondělí 6.12. měly čím přivítat Mikuláše a anděla a zasloužit si sladkou odměnu.

V dalších dnech se už naplno budeme věnovat vánočním svátkům a přípravou na ně. Součástí příprav bude i rozvoj etikety, u dětí budeme podporovat slušné chování vůči ostatním a rozvíjet empatii ke všem živým tvorům. Budeme chodit na procházky na pole a do lesa, kde zvířátkům přilepšíme a nachystáme zdravé občerstvení. Ve školce si upečeme a nazdobíme medové perníčky, možná i nějaké cukroví, které potom společně ochutnáme. Seznámíme se s vánočními zvyky a tradicemi a každý den si některou vyzkoušíme. Celý měsíc prosinec vyvrcholí „Ježíškem“, kdy si děti rozbalí pod stromečkem dárečky.

Krásné Vánoce a šťastný Nový rok vám všem přeje kolektiv učitelek třídy Myška.