Duben 2021 – Pejsci

Víte, co se v dubnu stalo?
Květy pučí, je tu jaro!

Prší, sněží, slunce svítí,
rozkvétá i první kvítí.

Chvíli teplo, pak zas chlad –
s tím musíme počítat.

Každé roční období má své půvaby. V dubnu budeme na Pejskovi pozorovat probouzející se přírodu – na zahradě, na louce, v lese. Budeme sledovat, jak jarní slunce budí vše ze zimního spánku, rodí se mláďátka, přilétají ptáci, hmyz, objevují se první rostliny. Tu a tam nás ještě trochu pozlobí aprílové počasí, ale síla jara je nezadržitelná.

Budeme rozvíjet rozumové, jazykové dovednosti, pozornost, paměť – umět sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, pohádky. Budeme rozvíjet naše smysly, jemnou motoriku (uvolňovat ruku), rozvíjet vizuomotorickou koordinaci ve spojení s řečí, rozvíjet hudební cítění, smysl pro rytmus, předčíselné představy – zrakové vnímání, vnímání prostoru, sociální informovanost.

22. dubna slavíme Den Země

„Země je mým tělem, voda mou krví, vzduch je mým dechem, oheň mou duší…“
Také tomuto tématu budeme věnovat velkou pozornost. Cílem bude, aby děti poznávaly a uvědomily si, že potřebujeme k životu čistou planetu a jak tomu mohou pomoci ony.
V dubnu čekají předškolní děti zápisy do základních škol. Zahrajeme si „Na školu“, děti si budou moci upevnit znalosti a dovednosti, a ověřit si, zda zvládají vše, co potřebují znát před vstupem do ZŠ.