Duben 2022 – Pejsci

Tento měsíc bude pro předškoláky významný a důležitý, protože je čeká zápis do první třídy.
První týden v tomto měsíci začneme tématem zvířátka a jejich mláďátka, jelikož se na jaře rodí nové přírůstky.

V dalších dvou následujících týdnech nás čekají oslavy svátků jara, tedy hlavně Velikonoc, s dětmi si povíme, proč se Velikonoce slaví, jaké jsou zvyky a tradice spojené s dobou barvení velikonočních vajíček, pečení mazanců a jidášů, šlehání dívek upletenou pomlázkou, polévání vodou nebo třeba vysévání obilí. Tedy všechny velikonoční zvyky a tradice, pomocí kterých lidé každoročně oslavují svátky jara. 

Konec měsíce uzavřeme tématem ke Dni Země. Je to den věnovaný ekologii a ochraně životního prostředí. Proto budeme s dětmi co nejvíce chodit do přírody a vysvětlovat si principy přírody, a to co je pro naši přírodu nebezpečné