Leden 2022 – Pejsci

Ze sněhu jsem chytrý klouček,
na hlavě mám hrnek klobouček.

Přišel jsem dnes, děti, k Vám,
úkoly pro Vás tady mám.

A kdo správně odpoví,
velkou radost mi způsobí.

V měsíci lednu si budeme s dětmi povídat o tom, kdo byli Tři králové. Budeme si všímat krás zimy, probouzet zájem dětí o zimní hry, sporty jako je lyžování, bruslení, ale i koulování, nebo jízda na saních. Děti se dozví, že pohyb na čerstvém vzduchu je velmi zdravý a prospívá našemu tělu. Na interaktivní tabuli budou děti sestavovat obrázky, plnit „Sněhulákovy úkoly“ – procvičíme si barvy, tvary, číselné a matematické pojmy. Zaměříme se na hlásky a slabiky.

Popovídáme si o tom, co dělají zvířata v zimě, když mrzne a mají málo jídla, budeme pozorovat stopy zvěře a nasypme ptáčkům do krmítka zobání. Společně budeme rozvíjet mluvený projev dítěte, cvičit paměť, pozornost, představivost, fantazii i pohybové a manipulační schopnosti. Budeme rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách.

Zimní počasí poskytuje jedinečnou příležitost k pozorování a pokusům se sněhem a ledem. S dětmi budeme sledovat proměny vody. Při silném mrazu se můžeme zaposlouchat, jak nám to na procházkách pod nohami křupe. Na holých stromech a keřích si ukážeme, čím je každý strom charakteristický a budeme pozorovat jeho tvar i velikost. Popovídáme si o tom, jak se pěstuje les, jak se zakládají lesní školky, probírá mlází a těží dřevo. Měli bychom vědět, že les je potřeba šetřit, chránit a pečovat o něj.