Únor 2021 – Pejsci

Trubka troubí, vytrubuje,
s bubínkem nám oznamuje,

masopust zas přišel k nám,
ten rej masek dobře znám.

Medvěd s dětmi radost mají,
muzikanti k tanci hrají.

Během měsíce února si budeme povídat na třídě Pejsek:

  • Řemesla – profese a probereme pojmy – ráno, poledne, večer, den, noc.

V tomto měsíci se děti seznámí s některými řemesly, profesemi. Seznámí se s pracovním nářadím, materiály, co se k čemu používá. Budeme rozvíjet hrubou a jemnou motoriku. Dále také komunikativní schopnosti, mluvený projev a vyjadřování – popis obrázků, komentování zážitků, správná výslovnost, dech, tempo řeči a intonaci.  Procvičíme slova opačného významu (antonym), slova podobného významu (synonym). 

  • Masopust: „Haló, pane karnevale…“ 

 Do února nás uvádí svátek Hromnic, svátek končící zimy a naděje v návrat slunce a tepla. Naděje, že se příroda opět začíná probouzet k životu a koloběh přírody i Země pokračuje. Zimu jsme přečkali a je čas to oslavit – masopustem – karnevalem.

Celý týden si budeme vyprávět o tom, co je to masopust. Vyzdobíme si společně třídu, připravíme si masky a vše vyvrcholí karnevalem v pátek 19. 2. v dopoledních hodinách ve školce. Zaměříme se na činnosti hudební i pohybové, budeme rozlišovat a porovnávat podstatné znaky a vlastnosti předmětů – velikost, barva, materiál. Budeme si ukazovat společné a rozdílné znaky.

  • „Já a moje zdraví…“

Ke konci měsíce si popovídáme na téma zdraví, jak si utvářet návyky, které vedou ke zdravému životnímu stylu. Seznámíme se s tím, jak funguje lidské tělo, co nám škodí a co nám prospívá. Budeme rozvíjet rozumové a jazykové dovednosti. Také si povíme, proč je důležitý pohyb i jak je důležitý dostatek času na jídlo a proč nesmíme u jídla moc spěchat. Popovídáme si o potřebách pravidelné stravy a pitném režimu. Společně si připravíme ovocný a zeleninový salát. Do pohybových aktivit zařadíme relaxační a motivační pohádky na uvolnění a zklidnění těla.