Září 2020 – Pejsci

Barvínek a Medovníček,
skřítkové jsou veselí.

Mají klíčky od srdíček, 
pohádku Vám nadělí.

Někdy delší, jindy kratší.
Dřív, než zvonek zaklinká,
udělá Vám konec sladší
od maminky pusinka.

Po prázdninách jsme se sešli ve školce s úsměvem, přivítali jsme nové kamarády/kamarádky. Společně si vytvoříme pravidla naší třídy, která budeme s důsledností dodržovat a zpečetíme svým podpisem. Seznámíme se s prostory třídy, prozkoumáme nové hry, pomůcky ve třídě.

Ve třídě máme novou interaktivní tabuli, se kterou naučíme pracovat.  Bude to zábava!

Při procházkách poznáme okolí a zákoutí, seznámíme se blíže se Skřítkem Medovníčkem, který se k nám přišel schovat před pomalu se blížící zimou z lesa. V lese možná najdeme i jeho domeček!

V září nás čeká spoustu dobrodružství. Zkusíme si jízdu na koních, přijede za námi divadlo Myšky Klárky a Veverky Terky. Také nás čeká návštěva ZOO v Ostravě a výukový program ve Světě techniky.

Společně se třídami Berušky a Kočičky pojedeme na výlet na Bílou, kde si to všichni moc užijeme 😊