ŠABLONY III

Projekt

ŠABLONY III

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019047

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální posílení o školního asistenta a podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit. Doba realizace: 1. 2. 2021 – 31. 1. 2023,
Výše podpory: 327 681,00Kč.