Spolek rodičů

Název spolku
Adresa
Statutární zástupce
Telefon
E-mail

Spolek rodičů a přátel školy při Mateřské škole Sviadnov
Na Drahách 169, 739 25 Sviadnov
Hana Smetanová

604 907 317
mssviadnov.spolek@seznam.cz

Zaměření a náplň spolku:

Spolek je založen za účelem podpory a rozvoje mateřské školy ve Sviadnově. Základním posláním spolku je podporovat rozvoj kvalitního a moderního vzdělávání žáků v mateřské škole a rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči žáků.

Hlavní činností spolku je přispívat mateřské škole dobrovolnou pomocí, materiálními a finančními prostředky k zajištění její činnosti.

Cílem je finančně podporovat žáky a aktivity školy (např. výlety, doprava, karneval, MDD, hračky apod.) a poskytovat vedení školy pomoc při organizaci školních, sportovních, společenských a kulturních akcí.

Spolek podporuje školu v jednáních s třetími osobami, institucemi, státní správou a přispívá k propagaci mateřské školy na veřejnosti.