KOČIČKA – PROJEKTOVÝ DEN- DEN STROMŮ- 20.10.

V pondělí  jsem děti seznámila se Dnem stromů, který  každoročně slavíme 20.října. Ve Zvídálkovi jsme v lese pozorovali jednotlivé stromy a jejich plody, hmatem zjišťovali různé struktury kůry.

Malé stromečky, semenáčky, které rostly kolem nás jsme zkusili pojmenovat a přiřadit  k listnatému nebo jehličnatému stromu. Děti viděly, že i v lese je školka, i když lesní. Posbírali jsme javorové listy  k dalšímu tvoření ve školce. Každý z dětí si mohl najít strom, který pohladil nebo objal a popřál mu zdravý růst. Pří zpáteční cestě si děti zazpívaly píseň „V lese je krásně“…

V úterý jsme si již od rána vyprávěli, jak Den stromů prožijeme. Zhotovili jsme  podzimní stůl s ukázkami dřeva stromů, listí, plodů, kde si mohly ověřit své znalosti. Některé děti si z písmen , napsaných na kaštanech, poskládaly názvy jednotlivých stromů, se vším mohly manipulovat, tvořit.

Ve skupinkách na koberci v herně se svými kamarády děti vytvořily veliké Knoflíkové stromy, které dle své fantazie vyzdobily nasbíranými  barevnými javorovými listy.

Při pobytu venku jsme se byli podívat v parku na nově vysazené stromy, které nechala vysadit obec. Také my jsme  společně na zahradě zasadili Muchovník, který nám darovala maminka od Mikuláška. Děti poznávaly části stromu a také to, co všechno potřebuje ke svému růstu. Prakticky pracovaly s rýčem, motyčkou i hráběmi. Všichni se těšíme na zdravé plody, kterými nás jistě brzy obdaruje.

Všechny krásné prožitky si děti výtvarně vyjádřily do svého Lapače prožitků. Myslím si, že děti prožily mnoho krásných chvil, které v nich zůstanou.