Kočičky – 24.9. – Výlet do Světa techniky v Ostravě

Ve čtvrtek jsme navštívili Svět techniky v Ostravě s cílem rozvíjet u dětí polytechnické vzdělávání. Nejprve jsme si vyzkoušeli všechny aktivity v malém světě techniky. Stavět dům z cihel, používat při práci stavební kolečka i jeřáb, být odvážný a projít se nočním lesem s různými nástrahami, stavět na řece přehradu pomocí stavidel, pumpovat vodu nebo ji umět stříkat na cíl.

V části farmy si děti mohly zkusit podojit krávu nebo nakrmit různá zvířata pro ně vhodnou potravou. Zvířata jim odpověděla zvukem, zda jim potrava chutná. Při hře na lékaře se dozvěděly, jak funguje rentgen. Někdo si zahrál na hudební nástroje, z nichž nejvíce zaujala hra na bicí.

 Když si děti všechny aktivity dostatečně vyzkoušely, zúčastnili jsme se výukového programu – Chemické pokusy pro děti. Pokusy a experimenty jsou pro děti velmi zajímavé, zvláště, když je učení prožitkové a vedené zkušeným lektorem. Děti nejen pokusy sledovaly, ale mohly se jich aktivně zúčastnit. Všechny pokusy byly bezpečné, připravené z volně dostupných surovin. Viděly reakci saponátu s jedlou sodou, octem a barvivem – vše se změnilo v sopku. Jednoduchý pokus

s bublifukem, dokazující přítomnost plynů, tančící rozinky – opět v octu s jedlou sodou, zkusily si, jak můžeme lehce nafouknout balónek pomocí sody v balónku a láhví s octem, dozvěděly se,

co způsobuje, že balónek létá – hélium. Lektor děti seznámil s významem kyslíku a oxidu uhličitého pro život na Zemi a motivoval je k ochraně ovzduší a životního prostředí.

Základy polytechnického vzdělávání je třeba vytvářet již u dětí předškolního věku. Po celou dobu naší návštěvy ve Světě techniky dětem bylo umožněno s věcmi manipulovat, věci zkoumat, nové objevovat…a právě to bylo pro všechny největším přínosem.