Projektový den na třídě Pejsek

Začátkem listopadu děti ze třídy Pejsek měly možnost si jít prohlédnout sklad štěpky ve Sviadnově.

Celý listopad si povídáme o lese, o stromech, poznáváme a rozlišujeme jejich druhy. Ve skladu jsme se seznámili s tím jak se stromy zpracovávají, co je to kulatina, co jsou to odkory a piliny.

A co je štěpka? Dozvěděli jsme se, že jsou to především větve z korun stromů. Kdysi se „vrcholky dřeva“ pálily na místě, jelikož nebylo žádné jiné využití. Dnes se tento odpad využívá v bioteplárnách.

Nadšeni byli hlavně chlapci, když viděli stroje na zpracování štěpky – drtič, štěpkovač, nakládač, velkoobjemový kontejner.Děti měly možnost si štěpku osahat a podívat se na rozdíly mezi vlhkou a suchou štěpkou. Velké hromady štěpky lákaly děti se v nich proběhnout.

Na závěr si děti ještě nasbíraly kaštany a těšily se na tvoření z nich.