TŘÍDA KOČIČKA – PROJEKTOVÝ TÝDEN – NAŠE ZEMĚ SLAVÍ SVÁTEK

Den Země připadá na 22.dubna, proto jsme se celý týden s dětmi zaměřili na téma Život na naší planetě. Dětem jsme kladli otázky k zamyšlení – Co potřebujeme k životu? Čím člověk ubližuje Zemi?

Děti poznávaly, že i ony mohou pomoci chránit naši planetu, třeba tím, že nebudou odhazovat odpadky v přírodě a budou se v k ní chovat s respektem, budou šetřit vodu, protože voda není všude samozřejmostí. V pondělí jsme byli uklidit okolí studánky, v úterý vyráběly z různých odpadových materiálů třeba pračku, akvárium, krmítko a budku pro ptáčky nebo chobotnici. Ve středu si každý vyrobil z kousků větvičky „VĚTVÍKA“-omotáním vlnou, doplněním hlavičkou ze špuntů, vlasů z vlny nebo klobouku. Větvíci ožili a děti si s nimi si zahrály i divadlo. Vycházkou jsme se byli podívat na Bio skládku ve Sviadnově, kde viděly, co se na zdejší skládku vozí a pan Liberda jim odpovídal na jejich zvídavé otázky i vysvětlil další zpracování bio odpadu na kompost. U OÚ poznávaly kontejnery na tříděný odpad a důležitost takto odpad třídit i v domácnosti. Ve čtvrtek si společně v rámci projektu Ze všeho lze něco vyrobit postavily v herně naší Zemi s továrnou, cestami, řekou, lesem, mořem i domy se zahradou. Rozvíjela se technická tvořivost a zručnost i fantazie dětí. Při tvoření si poslechly písně o naší Zemi. Byli jsme se podívat i ve sklepě mateřské školky, kde viděly kotel na tuhá paliva, ve kterém se kdysi topilo neekologicky a kotel na plyn, kterým se topí dnes. V pátek jsme společně zasadili na zahradě vrbu. Děti poznávaly postup při sázení, pracovaly se zahradním nářadím. Děti se také seznámily s naším novým kompostérem Berdíkem, ve kterém budeme pěstovat zeleninu i různé bylinky. Na vycházku jsme si vzali pracovní rukavice a vyčistili cestičku v polích až k jabloni. Děti viděly, co všechno lidé mohou vyhodit.

Celý týden byl pro děti inspirací, jak se správně chovat, tak, aby naše planeta byla zdravá a krásná. V mateřské škole se snažíme u dětí vytvořit povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.