Kočičky

Třída Kočičky

Vaše děti vzdělávají:

Iva Backová
Bc. Kateřina Chamrádová

Tel.: +420 739 304 622

 

 

 

Charakteristika třídy KOČIČKA

Do třídy kočička chodí 24 dětí, z toho 9 dívek a 15 chlapců. Ve třídě se vzdělávají děti ve věku 4–6 let, z toho 8 předškolních dětí. Třídním vzdělávacím programem nás budou provázet lesní skřítci Křemílek a Vochomůrka. S nimi budeme poznávat svět, především přírodu, seznámíme se s jejich příběhy, a společně prožijeme spoustu nových dobrodružství.

Něco o nás:

Červen 2021 – Kočičky

Nastává období, kdy budeme podnikat dlouhé procházky do přírody, kterou se budou děti učit vnímat všemi smysly. Budou pozorovat drobný hmyz, mravence, motýly i včelky, o kterých se dozví mnoho zajímavého. Připomeneme si pohádky, které se odehrávají v přírodě v tématu – Louka i les plný pohádek. Také v tématu – Už jde léto, už k nám jedou prázdniny se virtuálně přemístíme do různých končin naší země, budeme cestovat různými dopravními prostředky a vyprávět si zážitky z těchto cest.

Květen 2021 – Kočičky

Rodina je místem bezpečí pro každého z nás, proto se v tomto období na ni zaměříme. V květnu, měsíci lásky se s dětmi zamyslíme nad soužitím mezi lidmi, nad vztahy ke svým rodičům i prarodičům, sourozencům i ostatním členům rodiny.

Duben 2021 – Kočičky

Máme tu jaro a sním i dvě známé pohádky, které k němu patří – O Budulínkovi a O kohoutkovi a slepičce. Pohádky budeme číst, dramatizovat, pomocí kartiček určovat posloupnost děje, děti budou pohádky vyprávět. S hráškem budeme provádět pokusy, pomocí hrášku a párátek budeme konstruovat různé stavby.

Březen 2021 – Kočičky

Březen je měsícem knihy, proto i my jsme v tomto duchu připravili pro děti inspiraci, aktivity a činnosti k distančnímu vzdělávání v době uzavření mateřské školy. Budou pracovat s pohádkami O perníkové chaloupce, O červené Karkulce, Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Rodiče mají možnost vypůjčit si z Mateřské školy různé pohádkové knihy, ze kterých si budou každý den číst.  Mohou si s rodiči vyrobit pohádkovou loutku nebo postavit hrad vystřižený z papíru.

Únor2021- Kočičky

Únor bílý, pole sílí…Budeme se těšit, že i v tomto měsíci si s dětmi užijeme sněhu při zimních radovánkách, které tak děti mají rády a při kterých se zlepšuje jejich pohybová zdatnost a přináší všem spoustu zábavy. V tomto měsíci budeme poznávat život Eskymáků, děti se seznámí s jejich způsobem života a se zvířaty, které v arktických oblastech žijí.

Leden 2021 – Kočičky

V tomto měsíci budeme u dětí prohlubovat znalosti o tom, proč a  jak můžeme v zimě pečovat o ptáčky, kteří přilétají na zahradu naší školky. Při pozorování z ateliéru je budeme poznávat a pravidelně je budeme přikrmovat. Vyrobíme pro ně lojová krmítka i krmítko z láhve, které naplníme semínky.

Prosinec 2020- Kočičky

Tento měsíc je spojen s nejkrásnějším obdobím v roce,s vánočními svátky, které nás obohacují svým kouzlem i atmosférou. Začíná období, kdy budeme spolu prožívat čas v duchu českých tradic,čas obdarování nejen dárky, ale i kouskem lásky, která sídlí v našich srdcích. V dětech budeme rozvíjet mravní i estetické vnímání a cítění., poznávat hodnoty vztahu k rodině, lásce ke svým nejbližším a kamarádům v mateřské škole.

Listopad 2020 – Kočičky

Začíná období, kdy se náš les Štandl zbarvil do krásných podzimních barev. V tomto měsíci proto co nejčastěji půjdeme, pokud nám to počasí dovolí, s Křemílkem a Vochomůrkou všemi smysly  zkoumat les. V přírodě  s nimi budeme poznávat stromy, keře a jejich plody.

Říjen 2020 – Kočičky

V měsíci říjnu si budeme všímat změn v přírodě spojených s přicházejícím podzimem. Na toto téma budou také zaměřeny muzikohrátky, které se uskuteční v naší školce 12.10.2020.

Září 2020 – Kočičky

Září ve třídě kočička Září je adaptačním obdobím pro děti, které již třídu navštěvovaly, pro ty, které přišly z jiných tříd i pro nově příchozí děti. Společně se seznámíme s novými kamarády, s novou třídou, pokusíme se vytvořit pravidla, která nám pomohou k pohodovému soužití v naší školce i mimo ni. Dětem představíme lesní skřítky Křemílka a Vochomůrku, kteří nás budou celým rokem provázet.