Kočičky

Třída Kočičky

Vaše děti vzdělávají:

Iva Backová
Skarková Barbora

Tel.: +420 739 304 622

 

 

 

Třídu Kočička navštěvuje 23 dětí.
V letošním školním roce děti navštěvuji:
Každé Pondělí –   Ekologický program ,, Zvídálek“- ekologicky zaměřené dopoledne v lese, na louce, v parku…..
Každou StředuTělesná výchova v ZŠ Sviadnov

Ve své každodenní činnosti vycházíme z našeho školního vzdělávacího programu „ Jen si, děti, všimněte  co je krásy na světě…..
Našim  třídním vzdělávacím programem nás provází Lojzíček a Madlenka.

Podporujeme individuální přístup k dětem, jejich tvořivost a rozvoj prosociálních vztahů. Zaměříme se na utváření  vztahu k přírodě a všemu co se týká environmentálního vzdělávání, poznatků o zdraví a zdravém životním stylu.

Něco o nás:

Prosinec 2019 – Kočičky

Nastává nám poslední měsíc v roce 2019. Měsíc očekávání, pro děti snad nejkrásnější měsíc v roce. V tomto období se děti seznámí s českými vánočními tradicemi a zvyky, vyslechnou si biblický příběh a budeme se snažit, abychom společně příjemně prožili celé období Adventu. Již 4.12. děti shlédnou Mikulášskou pohádku a dostanou mikulášský balíček.

Listopad 2019 – Kočičky

Tématický celek bude zaměřen na roční období „PODZIM“. Budeme u dětí rozvíjet orientování se v čase a časových údajích, budeme si rozšiřovat jazykové a řečové dovednosti.Taktéž budeme získávat poznatky o vztahu člověk a příroda, prožitkovým učením si bude uvědomovat, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují. V měsíci listopadu si budeme povídat o měnící se přírodě, lese, lesních zvířatech. Budeme u dětí rozvíjet základní matematické představy a také povedeme děti k vytváření a posilování mezilidských vztahů.

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ 2020

Na základě dotazů na účast dětí ve školce v přírodě budeme do konce listopadu 2019 zjišťovat zájem. Další informace ->

Říjen 2019 – Kočičky

Říjen- třída Kočička Přichází podzim, který nás obdarovává svými plody. Děti budou poznávat, jaké ovoce a zelenina dozrává na našich zahrádkách a jak ji můžeme zpracovat a využít pro naše zdraví. Z dýní, které jsme vypěstovali na naší zahradě, si uvaříme polévku. Mezinárodní den zvířat oslavíme na jízdárně, kde se děti od chovatelky dozví mnoho zajímavých informací v péči o koně. Ve středu 1. 10. proběhne ve školce beseda pro předškolní děti na téma „Máme rádi zvířata“Nové informace o opicích a slonech se také děti dozvědí při výukovém programu v ZOO Ostrava, kde pojedeme 15.10. Medvědí pohádka ve školce děti potěší 24.10. Podzim je časem odlétáním ptáků do teplých krajin i pouštěním draků. Děti budou poznávat,  že není drak, jako drak…10.10 také shlédneme  pohádku  O Karlíkovi  a drakovi. Příroda nám nabízí mnoho příležitostí ke hrám a my společně budeme každé pondělí chodit hrát si do lesa a pozorovat proměny na podzim. V týdnu od 14.10 téma „Ekohraní“ přeneseme i do třídy. Ve čtvrtek 17.10 od 16.30hod. jste s dětmi srdečně zváni na „Ekohraní“ na zahradě mateřské školy. Od října bude ve třídě Kočička Zdravá středa. Ráno budeme odšťavňovat  ovoce a zeleninu a po svačině budeme cvičit v tělocvičně ZŠ. Prosíme Vás, dejte v tento den dětem jablko, mrkev nebo jiné ovoce a zeleninu, vhodnou na odšťavňování. Do tělocvičny potřebují sportovní oblečení a obuv s bílou podrážkou, nejlépe v malém batůžku Všechny bližší informace o akcích konaných ve školce se dozvíte na nástěnce u naší třídy.

Září 2019 – Kočičky

V tomto měsíci se budeme soustředit na to aby, se nové děti postupně adaptovaly v prostředí mateřské školy, a učily se přijímat pobyt v mateřské škole jako běžnou součást života. Děti si budou uvědomovat, že existují pravidla, na kterých se může podílet a respektovat je. Budou se učit znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a ulici. Děti budou vedeny k poznávání a rozlišování obrazových symbolů a porozumění jejich významu a funkci. Seznámí se s nejbližším okolím a získají elementární poznatky o místě, ve kterém žije.

Červen 2019 – Kočičky

Přichází překrásné období teplých slunečních dní, čas radostných her a dlouhých vycházek do lesa, k vodě i na louku, kde budeme poznávat luční květy a děti získají povědomí o některých bylinách a jejich využití pro naše zdraví. Seznámí se s hluchavkou, jitrocelem, kostivalem, květem lípy i černého bezu, ze kterého si vyrobíme limonádu. Přírodu budeme vnímat všemi smysly. Malé mravence, broučky, barevné motýly i pilné včelky budeme pozorovat při své práci. Kouzlem „Čáry máry ententýky“…vycestujeme i do jiných zemí, kde poznáme přírodu, lidi, zvířata i kulturu. Ocitneme se třeba v Africe nebo mezi indiány v Americe. Ke konci měsíce nás čeká výlet na zámek v Kunině i slavnostní rozloučení s předškoláky.

Květen 2019 – Kočičky

Přišlo jaro do údolí, přišlo jaro k nám. Maminka má dneska svátek copak já ji dám. Natrhám ji náruč kvítí, Potom půjdu přát. Máma bude radost míti, že ji mám tak rád. Máj, lásky čas… Tento měsíc se zaměříme na rodinu, protože rodina je místem bezpečí a lásky pro každého z nás. V rodině dítě poznává soužití mezi lidmi, uvědomuje si vztahy k rodičům, prarodičům, sourozencům i ostatním členům rodiny. S láskou k maminkám i babičkám jim vyrobíme dárek a připravíme pro ně besídku, na kterou jste 20. 5. v 15:30 hodin všichni srdečně zváni. V tomto měsíci se děti také seznámí s nekonečným vesmírem. Vyrobíme si rakety, s kterými budeme vesmírem cestovat.

Duben 2019 – Kočičky

Jaro už je v plné kráse a my jej budeme vnímat všemi smysly. V úterý 9. dubna půjdeme na jarní procházku, na které budou děti plnit úkoly a v pátek 12. dubna od 14.30-16.00 hodin si můžete na Jarních dílnách ve třídě Kočička společně s dětmi něco hezkého vyrobit.

Březen 2019 – Kočičky

Tento měsíc se ocitneme s dětmi v kouzelném světě pohádek. Děti se seznámí s pohádkami klasickými, autorskými i veršovanými. Pohádky budeme číst, vyprávět, dramatizovat, prohlížet si krásu ilustrace. Při práci s knihou budou mít příležitost obohatit si svou fantazii a povědomí o tom, jak se ke knihám chovat. Budou mít příležitost donést si svou oblíbenou knihu, ze kterých si přečteme ukázku. Ve čtvrtek 7.3. půjdeme do místní knihovny, aby děti věděly, že i ony si mohou s rodiči kteroukoli knihu půjčit. Jaro- období velkého zázraku probouzející se přírody budeme pozorovat nejen v knihách o skřítkovi  Medovníčkovi  a Rezekvítkovi, ale také na procházkách k zahrádkám, do polí, na louku i lesa. Budeme sledovat, jak se všechno probouzí ze zimního spánku. Společně vyženeme zimu a přivítáme jaro 21.3 vynášením Morany k potoku u Štandlu a otevřením naší studánky, kterou vyčistíme a uklidíme okolí. Co nás ještě čeká? 8.3. dopoledne půjdeme potěšit babičky do DPS, kde jim zatančíme a zazpíváme a pozveme je na návštěvu do naší školky 11.3. BESIP -beseda o bezpečnosti pro předškolní děti 11.3-15.3. lyžařský výcvik pro přihlášené děti 22.3. začíná plavání pro přihlášené děti 26.3. divadlo ve školce s pohádkou „O porouchaném robotovi“

Únor 2019

Během měsíce února budeme probírat na třídě Kočička Zimní sporty to je prima, hlavně když je venku zima Já a moje zdraví- co nám škodí a co prospívá Haló, pane karnevale, račte dále, račte dále V měsíci únoru si budeme povídat o zimních sportech, zdraví, budeme mít karnevalové dopoledne Rozvoj jazykových a vyjadřovacích schopností- popis obrázků, komentování zážitků a aktivit- správná výslovnost, dech, tempo řeči a intonace. Rozvoj základních pohybových dovedností- pohybovat se na sněhu, ledu. Získávání poznatků o svém těle, jeho funkcích. Zdraví a zdravý životní styl- děti mohou přinést ovoce, zeleninu- rádi si připravíme šťávu Rozvoj koordinace ruka x oko, zvládání jemné motoriky- skládání obrázků, puzzlí, práce s výtvarným materiálem a pracovním náčiním Rozvoj a užívání všech smyslů při hrách a úkolech Karnevalové dopoledne- přípravy, výzdoba třídy