Kočičky

Třída Kočičky

Vaše děti vzdělávají:

Iva Backová
Skarková Barbora

Tel.: +420 739 304 622

 

 

 

Třídu Kočička navštěvuje 23 dětí.
V letošním školním roce děti navštěvuji:
Každé Pondělí –   Ekologický program ,, Zvídálek“- ekologicky zaměřené dopoledne v lese, na louce, v parku…..
Každou StředuTělesná výchova v ZŠ Sviadnov

Ve své každodenní činnosti vycházíme z našeho školního vzdělávacího programu „ Jen si, děti, všimněte  co je krásy na světě…..
Našim  třídním vzdělávacím programem nás provází Lojzíček a Madlenka.

Podporujeme individuální přístup k dětem, jejich tvořivost a rozvoj prosociálních vztahů. Zaměříme se na utváření  vztahu k přírodě a všemu co se týká environmentálního vzdělávání, poznatků o zdraví a zdravém životním stylu.

Něco o nás:

Únor 2020 – Kočičky

Také v únoru budeme netrpělivě čekat na sníh, abychom si mohli vyzkoušet některé zimní sporty- sáňkování, bobování nebo bruslení. Při tématických činnostech i cvičení se zaměříme na poznávání a uvědomění si vlastního těla, jeho funkci a poznatků o něm. Čeká nás karnevalový týden, ve kterém se děti seznámí s tradicí karnevalů a masopustních průvodů v naší zemi. Ve středu 5.2.2020 dopoledne proběhne v prostorách školky karneval s myškou Klárkou a veverkou Terkou. V tomto měsíci se rovněž zamyslíme nad příslovím- „Bez práce nejsou koláče“. Některá řemesla si vyzkoušíme (pekař, stolař, natěrač,švadlena, kadeřnice…).Ve spolupráci s rodiči budou děti prezentovat práci svých rodičů nebo prarodičů a sami nám mohou sdělit představu o tom, čím by chtěly být, až vyrostou. Nezapomeneme ani na ptáčky, které budeme celý měsíc přikrmovat na zahradě i v lese.

Leden 2020 – Kočičky

V tomto měsíci budou ukončeny tradice spojené s obdobím Vánoc a příchodem Nového roku. Připomeneme si tradici „ Tří králů“. Budeme vést děti k samostatnému vyjadřování myšlenek, nápadů, pocitů ve vhodně zformulovaných větách, poznávat a vyhledávat slova protikladná, podobná a stejně znějící i slova různého významu. Bude se pokoušet záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné a nepříjemné pocity. Bude mít možnost vyjadřovat své jednoduché nápady, experimentovat, některé problémy řešit formou pokus-omyl. Bude se učit postupovat podle pokynů a instrukcí. Děti se budou v měsíci lednu seznamovat se zimními sporty a budou si prohlubovat dovednosti v sebeobsluze. Budeme si povídat o ptácích v zimě, a jak jim můžeme být nápomocní v tomto zimním období.

Prosinec 2019 – Kočičky

Nastává nám poslední měsíc v roce 2019. Měsíc očekávání, pro děti snad nejkrásnější měsíc v roce. V tomto období se děti seznámí s českými vánočními tradicemi a zvyky, vyslechnou si biblický příběh a budeme se snažit, abychom společně příjemně prožili celé období Adventu. Již 4.12. děti shlédnou Mikulášskou pohádku a dostanou mikulášský balíček.

Listopad 2019 – Kočičky

Tématický celek bude zaměřen na roční období „PODZIM“. Budeme u dětí rozvíjet orientování se v čase a časových údajích, budeme si rozšiřovat jazykové a řečové dovednosti.Taktéž budeme získávat poznatky o vztahu člověk a příroda, prožitkovým učením si bude uvědomovat, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují. V měsíci listopadu si budeme povídat o měnící se přírodě, lese, lesních zvířatech. Budeme u dětí rozvíjet základní matematické představy a také povedeme děti k vytváření a posilování mezilidských vztahů.

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ 2020

Na základě dotazů na účast dětí ve školce v přírodě budeme do konce listopadu 2019 zjišťovat zájem. Další informace ->

Říjen 2019 – Kočičky

Říjen- třída Kočička Přichází podzim, který nás obdarovává svými plody. Děti budou poznávat, jaké ovoce a zelenina dozrává na našich zahrádkách a jak ji můžeme zpracovat a využít pro naše zdraví. Z dýní, které jsme vypěstovali na naší zahradě, si uvaříme polévku. Mezinárodní den zvířat oslavíme na jízdárně, kde se děti od chovatelky dozví mnoho zajímavých informací v péči o koně. Ve středu 1. 10. proběhne ve školce beseda pro předškolní děti na téma „Máme rádi zvířata“Nové informace o opicích a slonech se také děti dozvědí při výukovém programu v ZOO Ostrava, kde pojedeme 15.10. Medvědí pohádka ve školce děti potěší 24.10. Podzim je časem odlétáním ptáků do teplých krajin i pouštěním draků. Děti budou poznávat,  že není drak, jako drak…10.10 také shlédneme  pohádku  O Karlíkovi  a drakovi. Příroda nám nabízí mnoho příležitostí ke hrám a my společně budeme každé pondělí chodit hrát si do lesa a pozorovat proměny na podzim. V týdnu od 14.10 téma „Ekohraní“ přeneseme i do třídy. Ve čtvrtek 17.10 od 16.30hod. jste s dětmi srdečně zváni na „Ekohraní“ na zahradě mateřské školy. Od října bude ve třídě Kočička Zdravá středa. Ráno budeme odšťavňovat  ovoce a zeleninu a po svačině budeme cvičit v tělocvičně ZŠ. Prosíme Vás, dejte v tento den dětem jablko, mrkev nebo jiné ovoce a zeleninu, vhodnou na odšťavňování. Do tělocvičny potřebují sportovní oblečení a obuv s bílou podrážkou, nejlépe v malém batůžku Všechny bližší informace o akcích konaných ve školce se dozvíte na nástěnce u naší třídy.

Září 2019 – Kočičky

V tomto měsíci se budeme soustředit na to aby, se nové děti postupně adaptovaly v prostředí mateřské školy, a učily se přijímat pobyt v mateřské škole jako běžnou součást života. Děti si budou uvědomovat, že existují pravidla, na kterých se může podílet a respektovat je. Budou se učit znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a ulici. Děti budou vedeny k poznávání a rozlišování obrazových symbolů a porozumění jejich významu a funkci. Seznámí se s nejbližším okolím a získají elementární poznatky o místě, ve kterém žije.

Červen 2019 – Kočičky

Přichází překrásné období teplých slunečních dní, čas radostných her a dlouhých vycházek do lesa, k vodě i na louku, kde budeme poznávat luční květy a děti získají povědomí o některých bylinách a jejich využití pro naše zdraví. Seznámí se s hluchavkou, jitrocelem, kostivalem, květem lípy i černého bezu, ze kterého si vyrobíme limonádu. Přírodu budeme vnímat všemi smysly. Malé mravence, broučky, barevné motýly i pilné včelky budeme pozorovat při své práci. Kouzlem „Čáry máry ententýky“…vycestujeme i do jiných zemí, kde poznáme přírodu, lidi, zvířata i kulturu. Ocitneme se třeba v Africe nebo mezi indiány v Americe. Ke konci měsíce nás čeká výlet na zámek v Kunině i slavnostní rozloučení s předškoláky.

Květen 2019 – Kočičky

Přišlo jaro do údolí, přišlo jaro k nám. Maminka má dneska svátek copak já ji dám. Natrhám ji náruč kvítí, Potom půjdu přát. Máma bude radost míti, že ji mám tak rád. Máj, lásky čas… Tento měsíc se zaměříme na rodinu, protože rodina je místem bezpečí a lásky pro každého z nás. V rodině dítě poznává soužití mezi lidmi, uvědomuje si vztahy k rodičům, prarodičům, sourozencům i ostatním členům rodiny. S láskou k maminkám i babičkám jim vyrobíme dárek a připravíme pro ně besídku, na kterou jste 20. 5. v 15:30 hodin všichni srdečně zváni. V tomto měsíci se děti také seznámí s nekonečným vesmírem. Vyrobíme si rakety, s kterými budeme vesmírem cestovat.

Duben 2019 – Kočičky

Jaro už je v plné kráse a my jej budeme vnímat všemi smysly. V úterý 9. dubna půjdeme na jarní procházku, na které budou děti plnit úkoly a v pátek 12. dubna od 14.30-16.00 hodin si můžete na Jarních dílnách ve třídě Kočička společně s dětmi něco hezkého vyrobit.