Myšky

Myšky

Třída Myšička

S dětmi pracují:

Lic. Tvrdoňová Pavla
Jarmila Tošenovjanová
Bc. Slípková Markéta

Tel.: +420 604 777 460

Třídu Myšička navštěvuje 18 dětí.

Něco o nás:

Červen 2020 – Myšky

Červen je čas na výlety, jdeme na hrad mnohaletý. V lese voní jahody, zvou nás k sobě na hody. V měsíci červnu se zaměříme na pobyt venku, kde budeme pozorovat přírodu, vývoj rostlin i živočichů. Ukážeme si různé pokusy, které dětem přiblíží přírodní zákony. Společně si užijeme den dětí, kdy si společně zasportujeme a zahrajeme různé hry. Budeme si také povídat o rodině, o cestování a budoucích plánovaných výletech s rodiči. Připomeneme si bezpečnost při cestování.

Květen 2020 – Myšky

Tak se nám otevírá po delší době školka a my jsme moc rády, že se opět uvidíme s dětmi. S dětmi si především zopakujeme dodržování hygienických pravidel, dodržování správného mytí rukou. Budeme se snažit trávit čas, co nejvíce venku. Pozorovat změny v přírodě, budeme pozorovat koloběh vody a chování zvířat. Společně si zasadíme semínka květin a budeme pozorovat jejich růst.

Březen 2020 – Myšky

Březen za kamna vlezem Březen je jedním z nejkrásnějších měsíců v roce. Pomalu se loučíme se zimou a vítáme jaro. Na procházkách do okolí budeme pozorovat probouzející se přírodu a naučíme se názvy prvních kytiček. Společně s rodiči pak vyneseme Moranu z naší vsi. Odpolední akce se bude konat 20.3., zveme všechny na společnou procházku.

Únor 2020 – Myšky

Na začátku měsíce nás čeká karneval.  S dětmi se seznámíme s tradicí karnevalů a masopustních průvodů v naší zemi. Ve středu 5.2.2020 dopoledne proběhne v prostorách školky karneval s myškou Klárkou a veverkou Terkou. Budeme si povídat, jak zvířátka v lese přezimují. Na zahradě pak nasypeme zrníčka ptáčkům a zkusíme vypozorovat, jací létají do našeho krmítka. Dále si povíme něco o zimních sportech a snad nám také trochu sněhu napadne , abychom si  taky  užili zimních radovánek.

Leden 2020 – Myšky

V lednu nás čekají témata: My Tři králové; Paní zima jede Nový rok začneme ve školce vyprávěním o tradici Tří králů. Rozhovorem o zimních sportech, o oblékání v zimě a bezpečnosti. Budeme sportovat, osvojíme si poznatky o těle, budeme rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky. Snad si venku užijeme i zimní radovánky a nabereme inspiraci pro výtvarnou činnost. Šťastný nový rok.

Prosinec 2019 – Myšky

V tomto měsíci se budeme snažit pochopit hlavní pojmy týkající se adventu a vánoc. Budeme využívat svoji fantazii, představivost a tvořivost při výzdobě. Upečeme si perníčky, které nám provoní celou třídu. Seznámíme se s lidovými tradicemi a vánočními příběhy. Zdokonalíme mluvený projev, vyjadřování a komunikativní dovednosti zpěvem vánočních písniček a básniček. Budeme se těšit na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla (snad zůstaneme ve stejném počtu i po návštěvě), vánoční třídní besídku a Ježíška, který nám jistě donese moc krásných dárků do školky.

Listopad 2019 – Myšky

V měsíci listopadu nás čeká „Čarodějný podzim“, kde se zaměříme na témata:  Barvy, barvy, barvičky les je jiný celičký…  Kamarádi zvířátka, kde máte svá doupátka? Budeme se snažit prohlubovat vztah k přírodě, uvědomovat si změny ročních období na loukách a polích, v zahradách, u vodních toků. Podporovat dětskou vnímavost vůči životnímu prostředí. Pozorovat okolí, vnímat barvy a vůně. Poznávat podzimní plody, sbírat přírodniny a dále s nimi pracovat. Pomáhat dětem rozvíjet tvořivost a fantazii, výtvarně se vyjadřovat.

Říjen 2019 – Myšky

Říjen v Myšičce Říjen je měsíc barevného listí a stejně tak pestré budou naše aktivity v mateřské školce. Budeme si povídat o podzimních plodech, o počasí, ekologii. Naučíme se nové písničky i básničky.  Začneme ve znamení létajících draků. Nejdřív si jimi vyzdobili naši školku a pak i vyzkoušíme, jak jim to lítá… Počasí nám snad bude přát, abychom si užili pobyt venku, a jistě se neubráníme sběru podzimních plodů a spadaného listí.  

Září 2019 – Myšky

K 2.9. 2019 se do naší třídy Myška zapsalo 16 dětí.  Měsíc září prožijeme v MŠ ve znamení adaptace. Malým dětem se budeme snažit společně poskytnout vstřícné a příjemné prostředí pro první krůčky do samostatného života bez rodičů.  Postupně, během měsíce budeme děti seznamovat s prostory MŠ, se zaměstnanci MŠ a zahradou. Ukážeme jim vybavení třídy a pokusíme se je zapojit do společných her a aktivit. Domluvíme se s dětmi na prvních pravidlech bezpečnosti a pravidlech společného soužití v kolektivu. Vyrobíme si první výrobky, nakreslíme a vystavíme si první obrázky. Na všechny se moc těší kolektiv třídy myška.  

Červen 2019 – Myšky

Červen, to je měsíc v létě, který teplem zahřeje tě. V červnu rostou jahody, koupeme se u vody