Myšky

Myšky

Třída Myšička

S dětmi pracují:

Pedagog: Mgr. Pavla Tvrdoňová, ředitelka mateřské školy
Pedagog:  Ivana  Kocichová
Pedagog: Bc. Slípková Markéta
Školní asistent: Iveta Rüdrichová

Tel.: +420 604 777 460

Charakteristika třídy Myška

Ve třídě Myška 19 dětí z toho 8 děvčat a 15 chlapců. Věkové složení třídy je 3 až 4 roky .

V letošním školním roce máme tyto aktivity:
• Každé úterý – Odšťavňování ovoce a zeleniny
• V den narozenin, svátků dětí – oslavy bez sladkostí
• Zvídálek – jako nepravidelná aktivita, dle zdatnosti a zájmu dětí – při vycházkách do okolí mateřské školy, na zahradě mateřské školy
 
V každodenním vzdělávání a tvorbě TVP vycházíme z našeho školního vzdělávacího programu „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě…“
 
Třídním programem nás bude provázet kamarádka myška. Naším cílem je navodit radostnou a pohodovou atmosféru ve třídě v době adaptace dětí na pobyt v mateřské škole, kolektivní vzdělávání a výchovu, odloučeni od rodičů. Společný pobyt v mateřské škole nám umožní zažívat spoustu společných chvil. Budeme dbát, aby se děti přirozeně a zdravě rozvíjely ve všech oblastech, které vycházejí z RVP PV. Budeme prohlubovat schopnosti, dovednosti, tvořivost a fantazii.