Myšky

Myšky

Třída Myšička

S dětmi pracují:

Lic. Tvrdoňová Pavla
Jarmila Tošenovjanová
Bc. Slípková Markéta

Tel.: +420 604 777 460

Třídu Myšička navštěvuje 18 dětí.

Něco o nás:

Únor 2020 – Myšky

Na začátku měsíce nás čeká karneval.  S dětmi se seznámíme s tradicí karnevalů a masopustních průvodů v naší zemi. Ve středu 5.2.2020 dopoledne proběhne v prostorách školky karneval s myškou Klárkou a veverkou Terkou. Budeme si povídat, jak zvířátka v lese přezimují. Na zahradě pak nasypeme zrníčka ptáčkům a zkusíme vypozorovat, jací létají do našeho krmítka. Dále si povíme něco o zimních sportech a snad nám také trochu sněhu napadne , abychom si  taky  užili zimních radovánek.

Leden 2020 – Myšky

V lednu nás čekají témata: My Tři králové; Paní zima jede Nový rok začneme ve školce vyprávěním o tradici Tří králů. Rozhovorem o zimních sportech, o oblékání v zimě a bezpečnosti. Budeme sportovat, osvojíme si poznatky o těle, budeme rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky. Snad si venku užijeme i zimní radovánky a nabereme inspiraci pro výtvarnou činnost. Šťastný nový rok.

Prosinec 2019 – Myšky

V tomto měsíci se budeme snažit pochopit hlavní pojmy týkající se adventu a vánoc. Budeme využívat svoji fantazii, představivost a tvořivost při výzdobě. Upečeme si perníčky, které nám provoní celou třídu. Seznámíme se s lidovými tradicemi a vánočními příběhy. Zdokonalíme mluvený projev, vyjadřování a komunikativní dovednosti zpěvem vánočních písniček a básniček. Budeme se těšit na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla (snad zůstaneme ve stejném počtu i po návštěvě), vánoční třídní besídku a Ježíška, který nám jistě donese moc krásných dárků do školky.

Listopad 2019 – Myšky

V měsíci listopadu nás čeká „Čarodějný podzim“, kde se zaměříme na témata:  Barvy, barvy, barvičky les je jiný celičký…  Kamarádi zvířátka, kde máte svá doupátka? Budeme se snažit prohlubovat vztah k přírodě, uvědomovat si změny ročních období na loukách a polích, v zahradách, u vodních toků. Podporovat dětskou vnímavost vůči životnímu prostředí. Pozorovat okolí, vnímat barvy a vůně. Poznávat podzimní plody, sbírat přírodniny a dále s nimi pracovat. Pomáhat dětem rozvíjet tvořivost a fantazii, výtvarně se vyjadřovat.

Říjen 2019 – Myšky

Říjen v Myšičce Říjen je měsíc barevného listí a stejně tak pestré budou naše aktivity v mateřské školce. Budeme si povídat o podzimních plodech, o počasí, ekologii. Naučíme se nové písničky i básničky.  Začneme ve znamení létajících draků. Nejdřív si jimi vyzdobili naši školku a pak i vyzkoušíme, jak jim to lítá… Počasí nám snad bude přát, abychom si užili pobyt venku, a jistě se neubráníme sběru podzimních plodů a spadaného listí.  

Září 2019 – Myšky

K 2.9. 2019 se do naší třídy Myška zapsalo 16 dětí.  Měsíc září prožijeme v MŠ ve znamení adaptace. Malým dětem se budeme snažit společně poskytnout vstřícné a příjemné prostředí pro první krůčky do samostatného života bez rodičů.  Postupně, během měsíce budeme děti seznamovat s prostory MŠ, se zaměstnanci MŠ a zahradou. Ukážeme jim vybavení třídy a pokusíme se je zapojit do společných her a aktivit. Domluvíme se s dětmi na prvních pravidlech bezpečnosti a pravidlech společného soužití v kolektivu. Vyrobíme si první výrobky, nakreslíme a vystavíme si první obrázky. Na všechny se moc těší kolektiv třídy myška.  

Červen 2019 – Myšky

Červen, to je měsíc v létě, který teplem zahřeje tě. V červnu rostou jahody, koupeme se u vody

Duben 2019 – Myšky

Duben V tomto jarním měsíci se seznámíme s prvními jarními květinami, se změnami v přírodě. Podvědomě se budeme snažit dětem vytvářet kladný vztah k přírodě a její ochraně. Seznámíme se s lidovými říkadly a zvyky v souvislosti s příchodem velikonočních svátků. Budeme rozvíjet praktické dovednosti dětí.

Březen 2019 – Myšky

Březen V měsíci březnu nás čekají tyto témata: Pohádko, otevři vrátka: Budeme si vyprávět pohádky, které známe, číst si ty nejoblíbenější i ty méně známé. Zkusíme se souvisle vyjadřovat, ale také umět aktivně naslouchat. Přiblížíme si znaky pohádky – dobro / zlo, nadpřirozené postavy a různé čarodějné schopnosti. V rámci tohoto tématu plánujeme navštívit zdejší knihovnu. Ten dělá to a ten zas tohle: Zaměříme na práci a jednotlivá zaměstnání. Povíme si o rozdílu mezi zaměstnáním a koníčkem. Určíme si druhy zaměstnání, co k dané profesi člověk potřebuje, aby ji mohl vykonávat, jak jsou jednotlivá zaměstnání pro ostatní přínosná, atd. Děti získají také základní povědomí o hodnotách lidské práce. Budeme si na některé z povolání námětovými hrami hrát. Využijeme didaktický herní materiál. Dále se seznámíme s působením lidské činnosti na své okolí a povíme si, jak člověk svou aktivitou může prostředí zlepšovat a naopak.

Únor 2019 – Myšky

V měsíci únoru jsme se zaměřili na zdraví kamarádů, rodiny a hlavně své osobní. Probrali jsme otázky: „Jak vypadá nemoc; Co ji způsobuje; Jak se jí můžeme bránit, atd“. Hlavním cílem bylo děti seznámit se zdravým životním stylem a správnými hygienickými návyky. K tomuto tématu jsme si zahráli různé tematické, pohybové hry: „Na bacily, Jak to vypadá, když tě nemoc ovládá, U lékaře, Rychle podej vitamín…“. Zopakovali si zdravé, nezdravé potraviny a názvy ovoce a zeleniny. Výtvarně jsme se snažili rozvíjet fantazii vymyšlením bacilů. Básničkami a písněmi se stále snažíme o lepší komunikaci a vyjadřování.