Konzultační hodiny

Vážení rodiče,

Z důvodu epidemiologických opatření neuskutečňujeme osobní konzultace ohledně vzdělávání Vašich dětí. Proto Vás prosíme, pokud máte otázky ohledně vzdělávání Vašeho dítěte, napište je do emailu paní učitelek ve třídě, kterou Vaše dítě navštěvuje. Paní učitelky Vám odpoví. Emaily můžete využívat celoročně.

Můžete také využít telefonické konzultace ve dnech: 
Třídy Berušky, Kočičky, Pejsci ve čtvrtek od 12:30 hodin -13:30 hodin na mobilních číslech do tříd.
Třída Myšky: středa od 12:30 hodin – 13:30 hodin. Na mobilním čísle ředitelky MŠ.

Konzultační hodiny musí být umožněny rodičům všech dětí, neboť individuální přístup a spolupráce s rodiči se týká všech. Nelze je praktikovat při předávání dětí. V tuto chvíli lze vyměnit informace týkající se aktuálního dění a chování dítěte, které se vztahují k danému dni, často ke zdravotnímu stavu dítěte. Pro hlubší informace podložené záznamy o dětech je potřeba si vytvořit čas a prostor mimo práci u dětí a mimo dění ve třídě tzn. v klidu a v soukromí. Tuto službu vám zajistíme 1 x za měsíc v určené dny, až to epidemiologická situace dovolí.

Ředitelku mateřské školy kontaktujte emailem.  Telefonicky od 12:00 do 14:00 hodin.

Děkujeme. Kolektiv učitelek mateřské školy Pohoda Sviadnov

Motto:

„ Dobrý pedagog je ten, který nikdy neodmítne dítě proto, že nemá čas. Jeho práce s dětmi je pouze čas pro děti“