Duben 2021 – Berušky

V měsíci dubnu si budeme všímat probouzejícího jara. Na procházkách či na zahradě můžeme společně pozorovat „vykukujících“ sněženek, krokusů. Jaro je časem zrození.. Vzduchem se nese čiřikání ptáčků a při procházce přírodou můžete narazit na nejedno zvířecí mládě…

Pro rodiče: Můžete společně s dětmi při vycházkách pozorovat „vykukující“ rostlinky, společně je poznávat -pojmenovávat.  Zaposlouchat se do zvuků v přírodě aneb řekni CO SLYŠÍŠ? Seznamovat děti, jaké mláďátka se rodí na jaře.