Dokumenty školy

Školní řád

Řád školní jídelny

Směrnice o úplatě

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání