Provozní aktuality

  • Jarní prázdniny jsou stanoveny na termín: 6. 2. – 12. 2. 2023. Docházku dětí budeme zjišťovat předem. Mateřská škola bude zajišťovat běžný, neomezený provoz, organizovaný do tříd podle počtu dětí.
  • Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 31. srpna 2023. Informace o provozu mateřské školy v tomto období bude včas vyvěšena na www. v tomto oddíle.
  • Provoz mateřské školy ve školním roce 2023/2024 začne v pátek 4. září 2023