Provozní aktuality


Vážení zákonní zástupci,
Vzhledem k tomu, že 1.6. 2021 bude přerušena dodávka elektřiny omezujeme v tento den provoz mateřské školy od 6:00 do 11:30 hodin. Strava v kuchyni je v tento den odhlášena – ZŠ nevaří.
Nabalte dětem batůžky s pitím a svačinkou, která se v teplém počasí nezkazí. Dobré obutí a oblečení. Půjdeme do přírody.
Také dejte dětem pláštěnku, gumáky do deště, kdyby náhodou…..pršelo.


Prázdninový provoz

Vážení rodiče,
informujeme Vás o organizaci prázdninového provozu ve školním roce 2020-2021. Tak jako v roce 2020 bude provoz zajištěn v MŠ Sviadnov a v MŠ Paskov. Do emailu jste obdrželi odkaz na elektronický dotazník s pokyny k vyplnění.

LETNÍ PRÁZDNINY ČERVENEC–SRPEN 2021. Základní školy UZAVŘENY.

1. – 23. 7. 2021 PROVOZ V MŠ SVIADNOV (JEN PRO ZÁVAZNĚ PŘIHLÁŠENÉ
DĚTI elektronickým dotazníkem)

26.7. – 31 8. 2021 MŠ SVIADNOV UZAVŘENA

2. – 24. 8. 2021 PROVOZ V MŠ PASKOV (JEN PRO ZÁVAZNĚ PŘIHLÁŠENÉ
DĚTI elektronickým dotazníkem)


Organizace školního roku 2020-2021

Prosíme o seznámení se školním řádem. Je v šatně a na www. Bude doplněn přílohou o distanční vzdělávání během září.

 1. Krátce k režimu dne.
  Děti přicházejí do mateřské školy od 6:00h.- do 8.30h. Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání musí být v MŠ do 8.00h. Omlouvání absence u dětí plnících povinné předškolní vzdělávání a u OŠD(odkladů školní docházky), je od tohoto školního roku povinné na www. v sekci omluva absence- zapíšete, my si vytiskneme, nebo použijete tiskopis od paní učitelek ve třídě. Omluvit dítě musíte do 72 hodin jeho nepřítomnosti v MŠ.

  Děti se rozcházejí v poledne od 12.00-12-30 hodin a odpoledne od 14.15h. nejdříve. Pokud výjimečně potřebujete v jiný čas, tak musíte zvonit na třídu Kočičky nebo na ředitelku. Vstupní systém je nastaven od 6.00h. do 9.00h. a odpoledne od 12.00h. do 16.30h. Prosím zavírejte dveře a nenechejte děti manipulovat s kódovacím zařízením. Případnou ztrátu čipu neprodleně nahlaste ředitelce školy.

  Scházení dětí ráno a rozcházení odpoledne je vyvěšeno na nástěnce.
 2. Odhlašování a platby
  V případě odhlašování stravy volají rodiče do kuchyně ZŠ a stejně tak i do mateřské školy do třídy dítěte.
  Předpis platby školného zůstává stejný. Strava zdražila o 3,- Kč/den.
  Pokyny k platbám jsou na www., nástěnkách. V šatně dětí jsou uloženy veškeré směrnice školy.
 3. Veškeré důležité informace budou rodiče dostávat emailem popř. sms. Ostatní informace o provozu, akcích atd. budou na www., na nástěnkách u vchodu do školy a u jednotlivých tříd.
 4. V mateřské škole máme také divadelní představení a různé akce pro děti.
 5. V mateřské škole máme také Spolek rodičů a přátel školy. Na schůzkách byla rodiči schválena částka 400,-Kč/ školní rok. Částka je dobrovolná, ale prosíme o zaplacení, protože peníze jsou využívány pro všechny děti. Viz. Hospodaření Spolku rodičů a přátel MŠ na nástěnce v 1. patře.

Novinky 2020-2021

V letošním školním roce budeme pokračovat s prvky projektu Začít spolu, protože chceme, aby naše učení dávalo smysl.
Záměrně říkáme prvky, protože nechceme být plně v tomto projektu zapojeni.

Vybrali jsme si jen to, co se nám líbí:

 • U vchodu do každé třídy máme nástěnku ,, Jsem ve školce“, kde si děti dávají svou značku. Tento úkol bude od října rozšířen o tzv. ranní úkol, kdy děti společně s tím s kým do školky přijdou, splní krátký úkol – je to takový ranní rituál, kdy dítě ví, že po splnění úkolu rodič odchází….
 • Ve třídách si paní učitelky vytvořily centra aktivit, podle věku dětí v jednotlivých třídách. Práce v centrech je rozdělena do méně náročných a více náročných činností dle zájmu dětí.
 • V každé třídě 1x za týden budou děti odšťavňovat ovoce, zeleninu. V tento den děti přinesou každý jeden kousek omytého ovoce nebo zeleniny a udělají si šťávu. Pokud nedonesou, máme také z jídelny….
 • Novinkou není, ale zmíníme komunitní ranní kruh, kdy si děti poví s paní učitelkou, co se bude v ten den dít, kde půjdou na pobyt venku, co budou pozorovat atd. Sdělí si své přání a pocity. Ve třídě Pejsek máme letos prvně projekt Emušáci- kde se děti učí pracovat se svými emocemi. Pro děti ze všech tříd máme pocitový barevný kámen. Součástí dne je také hodnotící kruh, kdy se děti sejdou po činnostech a společně hodnotí výsledky své práce, co se jim dařilo co ne a proč.
 • Doplňkový program Zvídálek- děti chodí poznávat přírodu- podporujeme prožitkové učení. V tento den bychom byli rádi, kdybyste nachystali dětem batůžek s pitím a nějakou malou zdravou dobrotu. Oblečení a obutí vhodné do terénu.
 • Také dbáme na bezpečnost a zdraví dětí nejen ve školce ale i při pobytu venku. Tím bychom chtěli poprosit o vlastní láhev na každý den, kterou ráno přinesete a odpoledne odnesete- pití doplníme dětem během dne.
 • Doplňkový program Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky- tělocvična ZŠ a nejen tam- pohyb je pro nás nejdůležitější
 • Vlastní projekt MŠ ,,Poznáváme svůj kraj“. Propojení školy s okolním světem.

Navštívíme postupně Svět techniky, Ostravskou ZOO, Bílou, Záchrannou stanici v Bartošovicích a další zajímavé místa našeho kraje- díky projektům z EU, dotacím z obce na akce pro děti, příspěvkům od Vás ze Spolku rodičů a přátel školy, sponzorům.

 • I v tomto roce se budeme chtít zapojit do projektů životního prostředí MSK. ,,Rozvoj badatelsky zaměřených činností pro děti“
 • Své místo u nás v MŠ mají i pravidla, které učíme děti dodržovat a v případě potřeby jednotlivých tříd vymýšlíme nové.
 • Děti mají v mateřské škole své portfolio, do kterého můžete nahlížet- tzv. reprezentační- jsou zde obrázky, fotky, střípky ze života ve školce. Pak ještě jedno – diagnostické, do kterého jsou zaznamenávány pokroky dítěte od nástupu do školy do ukončení předškolní docházky. Paní učitelky tak mohou na základě této diagnostiky rozvíjet silné stránky dítěte a zaměřit se na ty slabší. Rodiče mohou nahlížet a konzultovat pokroky svého dítěte.
 • V souvislosti s předškolním vzděláváním Vás prosíme o zvážení nákupu didaktických sešitů pro děti- rozvíjejí schopnosti děti v různých oblastech- zrakové vnímání, předmatematické dovednosti, zraková diferenciace, prostorové vnímání a další dovednosti podporující zdárný vstup do základní školy- protože my v mateřské škole si nejen hrajeme, ale také se vzděláváme.
 • Budeme se opět snažit získat penízky z projektů, budeme oslovovat i sponzory, kterými můžete být i vy, rodiče. Děkujeme za dnešní sponzorský dar mamince od Zouinky Mrnuštíkové, která nám zaplatila ,,Dopoledne s poníky“.
 • Nemůžeme zapomenout na spolupráci s rodiči, kdy plánujeme tvořivé dílničky k různým ročním obdobím na jednotlivých třídách. Akce s rodiči budeme plánovat podle epidemiologické situace. Určitě nebudou v 1. pololetí.
 • V rámci aktivit v mateřské škole budou probíhat mimoškolní aktivity tzv. kroužky od října do května viz. nástěnky.
  • Taneční pod vedení Mgr. Šodkové ÚT- od 15.45h.
  • Šachy pod vedením pan Halamíčka PO- od 15.15h z projektu
  • Angličtina pod vedením lektorky z Schafer school ST- od 15.45h

   Kroužky budou probíhat ve třídě Myšky. Přihlášky a dohodu o svěření dětí v době kroužku lektorovi vyzvedněte během příštího týdne u paní učitelek.
   Kroužky budou probíhat, pokud to bude možné z hlediska hygienických opatření KHS, doporučení MŠMT a MZČR.

Plavání – Sportplex- bude zajištěno a včas oznámeno.
Lyžování zvážíme
Školka v přírodě zjistíme možnosti

Na schůzkách proběhla diskuse ohledně zveřejnování fotek na www. Rozhodli jsme se, že fotografie dětí budou pouze na naši školkové televizi. V pololetí a na konci školního roku dostanou rodiče heslo na úložiště a budou si moci fotky stáhnout. Fotografie z mateřské školy budou také používány na prezentaci školy v občasníku obce. Na www. už fotografie zveřejňovat nebudeme. V případě připomínek a dotazů k tomuto tématu kontaktujte ředitelku MŠ.

Ředitelku a paní učitelky kontaktujte na emailech MŠ nebo na telefonních číslech do jednotlivých tříd.

Každá třída bude mít od října jeden den v měsíci konzultační hodiny. Můžete se s paní učitelkami domluvit na schůzce a probrat své otázky ohledně vzdělávání vašeho dítěte.

Přejeme Vám krásné podzimní dny a hlavně hodně zdravíčka dětem a Vašim rodinám.