Provozní aktuality

  • Začátek školního roku ve školním roce 2022/2023 ve čtvrtek 1. září 2022.
  • Třídní schůzky se budou konat dne: 8.9.2022 od 16:30 hodin v mateřské škole.
  • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022 – docházku dětí budeme zjišťovat předem. Mateřská škola bude zajišťovat běžný, neomezený provoz, organizovaný do tříd podle počtu dětí.
  • Vánoční prázdniny začínají uzavřením provozu mateřské školy v pátek 23. prosince 2022 a končí 1. ledna 2023. Provoz MŠ začne v pondělí 2. ledna 2023.
  • Jarní prázdniny jsou stanoveny na termín: 6. 2. – 12. 2. 2023. Docházku dětí budeme zjišťovat předem. Mateřská škola bude zajišťovat běžný, neomezený provoz, organizovaný do tříd podle počtu dětí.
  • Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 31. srpna 2023. Informace o provozu mateřské školy v tomto období bude včas vyvěšena na www. v tomto oddíle.
  • Provoz mateřské školy ve školním roce 2023/2024 začne v pátek 1. září 2023