Berušky

Třída Berušky

Vaše děti vzdělávají:

Bc. Foldynová Šárka
Barbora Skarková
Galina Prokopová
Asistentka pedagoga: Martina Mrkvová

Tel.: +420 603 890 933

 

Charakteristika třídy Beruška

Třídu Beruška navštěvuje 23 dětí z toho 12 děvčat a 11 chlapců.
V letošním školním roce děti navštěvují:

  • Každé úterý – tělocvik v ZŠ Sviadnov
  • Každou středu – Zvídálek
  • Každý čtvrtek- odšťavňování ovoce

Ve své každodenní činnosti vycházíme z našeho školního vzdělávacího programu „ Jen si, děti, všimněte  co je krásy na světě…..
Třídním programem nás budou provázet Beruška a Ferda mravenec.
Naším cílem je vytvořit z každého dítěte osobnost, která je zdravě sebevědomá, vstřícná, komunikativní, toužící po nových vědomostech, dovednostech a zážitcích.

Něco o nás:

Červen 2021 – Berušky

Po celý měsíc červen budeme přesouvat vzdělávací činnosti v co největší míře do přírody. Děti se seznámí se zvířátky, s koloběhem a ochranou vody, děti se budou pokoušet lupou pozorovat život v trávě. Naučíme se nové veselé písničky.

Květen 2021 – Berušky

Moje Maminka Kdyby mi tak někdo řekl, třeba kamarád: „Prodej mi tu svoji mamku, dám ti za ní hrad.“ Zazvonil bych na to smíchem, jak veliký zvon: „Neprodám ji, kdybys mi dal třeba milion.“ Neprodám ji, neprodám ji, ani za nebe, nechám si tu svoji mamku jenom pro sebe!

Duben 2021 – Berušky

V měsíci dubnu si budeme všímat probouzejícího jara. Na procházkách či na zahradě můžeme společně pozorovat „vykukujících“ sněženek, krokusů. Jaro je časem zrození.. Vzduchem se nese čiřikání ptáčků a při procházce přírodou můžete narazit na nejedno zvířecí mládě…

Březen 2021 – Berušky

Knihy  a pohádky na Berušce Kniha tě pohladí,  ale i poradí….. Pro děti: Zkus zdramatizovat – předvést text básničky. Básničku se můžeš naučit a pozvat rodinu na představení.

Únor 2021 – Berušky

Nejdřív školku vyzdobíme a potom se pobavíme V měsíci únoru se budeme připravovat a zdobit třídu na karnevalové veselí. Veselé povídání  co nás čeká: tanečky, soutěže, příprava masek a nakonec maškarní bál. V dětech budeme podporovat zájem co se kolem něj děje, posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním. Budeme u dětí rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost a odolnost, rozvíjet řeč, představivost a fantazii.

Leden 2021 – Berušky

Zimní počasí nám dává jedinečnou příležitost k pozorování a pokusům se sněhem a ledem. S dětmi budeme experimentovat a provádět pokusy s vodou. Při  silných mrazech budeme pozorovat co se děje v přírodě – mráz, led…

Prosinec 2020 – Berušky

Prosinec na třídě Beruška proběhne ve znamení klidu, pohody a sváteční atmosféry. S dětmi si vyzdobíme třídu a vyrobíme si ozdůbky na vánoční stromeček, připravíme si i malé překvapení pro rodiče…. Třídu nám provoní pečení perníčků a děti se seznámí s lidovými tradicemi adventu a Vánoc. Rozkrojíme jablíčka, budeme pouštět lodičky ze skořápek a vyzkoušíme i jiné vánoční zvyky. Přejeme všem pohodové svátky plné radosti a lásky.

Listopad 2020 – Berušky

Už se vrány slétají, vítr běží po kraji. Podzim střásá žluté listí, kominíček komín čistí, brzy bude listopad.

Říjen 2020 – Berušky

Měsíc říjen, bude zaměřen na roční období „PODZIM“. U dětí budeme rozvíjet  orientování se v čase a časových údajích, společně si budeme rozšiřovat jazykové a řečové dovednosti.

Září 2020 – Berušky

Září na Berušce Začalo září a s ním nový školní rok. Do naší třídy Beruška je  zapsáno 23 dětí.  Měsíc září prožijeme v mateřské škole ve znamení adaptace. Dětem se budeme snažit společně poskytnout vstřícné a příjemné prostředí.  Postupně, během měsíce budeme děti seznamovat s prostory MŠ, se zaměstnanci MŠ a zahradou. Ukážeme jim vybavení třídy a  zapojíme se do společných her a aktivit. Domluvíme se s dětmi na pravidlech bezpečnosti a pravidlech společného soužití v kolektivu.  A protože září přinese i řadu krásných dnů, budeme trávit co nejvíce času venku. Děti si užijí školní zahrady i blízké okolí MŠ.