Berušky

Třída Berušky

Vaše děti vzdělávají:

Bc. Foldynová Šárka
Bc. Jana Podstavková
Markéta Bumbalová

Asistentka pedagoga: Martina Mrkvová

Tel.: +420 603 890 933

 

Charakteristika třídy Beruška

Třídu Beruška navštěvuje 22 dětí z toho 13 děvčat a 9 chlapců.
V letošním školním roce děti navštěvují:

  • Každé úterý – tělocvik v ZŠ Sviadnov
  • Každou středu – Zvídálek
  • Každý čtvrtek- odšťavňování ovoce

Ve své každodenní činnosti vycházíme z našeho školního vzdělávacího programu „ Jen si, děti, všimněte  co je krásy na světě…..
Třídním programem nás budou provázet Beruška a Ferda mravenec.
Naším cílem je vytvořit z každého dítěte osobnost, která je zdravě sebevědomá, vstřícná, komunikativní, toužící po nových vědomostech, dovednostech a zážitcích.

Něco o nás:

Listopad 2021 – Berušky

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad…. Listopad naladěný na podzimní témata zahájíme podzimním povídáním Záměrem pro měsíc listopad bude aktivně děti zapojit do sběru lesních plodů, které využijeme nejen k výzdobě prostředí mateřské školy, ale také v zimním období pro krmení zvěře.

Říjen 2021 – Berušky

Měsíc říjen, bude zaměřen na roční období „PODZIM“. U dětí budeme rozvíjet  orientování se v čase a časových údajích, společně si budeme rozšiřovat jazykové a řečové dovednosti. Děti budou získávat poznatky o vztahu člověk a příroda, prožitkovým učením si budeme uvědomovat, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují. Za využití ovoce a zeleniny budeme u dětí rozvíjet smyslové vnímání a základní matematické představy. Děti budeme vést k vytváření a posilování mezilidských vztahů, osvojovat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony.

Září 2021 – Berušky

Začalo září a s ním nový školní rok. Do naší třídy Beruška je  zapsáno 22 dětí.  Měsíc září prožijeme v mateřské škole ve znamení adaptace. Dětem se budeme snažit společně poskytnout vstřícné a příjemné prostředí.  Postupně, během měsíce budeme děti seznamovat s prostory MŠ, se zaměstnanci MŠ a zahradou. Ukážeme jim vybavení třídy a  zapojíme se do společných her a aktivit. Domluvíme se s dětmi na pravidlech bezpečnosti a pravidlech společného soužití v kolektivu.  A protože září přinese i řadu krásných dnů, budeme trávit co nejvíce času venku. Děti si užijí školní zahrady i blízké okolí MŠ.

Červen 2021 – Berušky

Po celý měsíc červen budeme přesouvat vzdělávací činnosti v co největší míře do přírody. Děti se seznámí se zvířátky, s koloběhem a ochranou vody, děti se budou pokoušet lupou pozorovat život v trávě. Naučíme se nové veselé písničky.

Květen 2021 – Berušky

Moje Maminka Kdyby mi tak někdo řekl, třeba kamarád: „Prodej mi tu svoji mamku, dám ti za ní hrad.“ Zazvonil bych na to smíchem, jak veliký zvon: „Neprodám ji, kdybys mi dal třeba milion.“ Neprodám ji, neprodám ji, ani za nebe, nechám si tu svoji mamku jenom pro sebe!

Duben 2021 – Berušky

V měsíci dubnu si budeme všímat probouzejícího jara. Na procházkách či na zahradě můžeme společně pozorovat „vykukujících“ sněženek, krokusů. Jaro je časem zrození.. Vzduchem se nese čiřikání ptáčků a při procházce přírodou můžete narazit na nejedno zvířecí mládě…

Březen 2021 – Berušky

Knihy  a pohádky na Berušce Kniha tě pohladí,  ale i poradí….. Pro děti: Zkus zdramatizovat – předvést text básničky. Básničku se můžeš naučit a pozvat rodinu na představení.

Únor 2021 – Berušky

Nejdřív školku vyzdobíme a potom se pobavíme V měsíci únoru se budeme připravovat a zdobit třídu na karnevalové veselí. Veselé povídání  co nás čeká: tanečky, soutěže, příprava masek a nakonec maškarní bál. V dětech budeme podporovat zájem co se kolem něj děje, posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním. Budeme u dětí rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost a odolnost, rozvíjet řeč, představivost a fantazii.

Leden 2021 – Berušky

Zimní počasí nám dává jedinečnou příležitost k pozorování a pokusům se sněhem a ledem. S dětmi budeme experimentovat a provádět pokusy s vodou. Při  silných mrazech budeme pozorovat co se děje v přírodě – mráz, led…

Prosinec 2020 – Berušky

Prosinec na třídě Beruška proběhne ve znamení klidu, pohody a sváteční atmosféry. S dětmi si vyzdobíme třídu a vyrobíme si ozdůbky na vánoční stromeček, připravíme si i malé překvapení pro rodiče…. Třídu nám provoní pečení perníčků a děti se seznámí s lidovými tradicemi adventu a Vánoc. Rozkrojíme jablíčka, budeme pouštět lodičky ze skořápek a vyzkoušíme i jiné vánoční zvyky. Přejeme všem pohodové svátky plné radosti a lásky.