Berušky

Třída Berušky

Vaše děti vzdělávají:

Bc. Foldynová Šárka
Markéta Bumbalová

Asistentka pedagoga: Martina Mrkvová

Tel.: +420 603 890 933

 

Charakteristika třídy Beruška

Třídu Beruška navštěvuje 22 dětí z toho 13 děvčat a 9 chlapců.
V letošním školním roce děti navštěvují:

  • Každé úterý – tělocvik v ZŠ Sviadnov
  • Každou středu – Zvídálek
  • Každý čtvrtek- odšťavňování ovoce

Ve své každodenní činnosti vycházíme z našeho školního vzdělávacího programu „ Jen si, děti, všimněte  co je krásy na světě…..
Třídním programem nás budou provázet Beruška a Ferda mravenec.
Naším cílem je vytvořit z každého dítěte osobnost, která je zdravě sebevědomá, vstřícná, komunikativní, toužící po nových vědomostech, dovednostech a zážitcích.

Červen 2022 – Berušky

Měsíc červen začneme výletem „Hledání pokladu lišky Bystroušky“ na  Hukvaldech. V co největší možné míře přesuneme činnosti do přírody.

Květen 2022 – Berušky

Moje Maminka Kdyby mi tak někdo řekl, třeba kamarád: „Prodej mi tu svoji mamku, dám ti za ní hrad.“ Zazvonil bych na to smíchem, jak veliký zvon: „Neprodám ji, kdybys mi dal třeba milion.“ Neprodám ji, neprodám ji, ani za nebe, nechám si tu svoji mamku jenom pro sebe!

Duben 2022 – Berušky

Duben na Berušce Zajíčková pomlázka Při barvení vajíček, navštívil mě zajíček. Pomlázku měl až po uši, Zajíčkovi pěkně sluší. Z proutí pěkně pletenou, Pentličkami zdobenou. Našlehal mně maličko, Dostal za to vajíčko

Březen 2022 – Berušky

Březen měsíc knih – čteme dětem Kniha tě pohladí, nebo ti poradí….. V březnu budeme u dětí prožitkovým učením posilovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, vyhledávat informace v encyklopediích a děti budou  mít možnost vyrobit si vlastní knihu, taktéž navštívíme místní knihovnu.

Únor 2022 – Berušky

Únor na Berušce V měsíci únoru se budeme v mateřské škole připravovat na zimní olympiádu, která v MŠ proběhne.  S dětmi budeme hovořit a sledovat dění na ZOH v Číně . Učit děti najít v zimním období nejen krásu, ale i možnost sportování.

Leden 2022 – Berušky

Tak už je tu zase leden, ten, co vládne sněhem, ledem. Narazíme beranice, navlékneme rukavice. Vyrazíme směle ven, za ledem a za sněhem. Mráz nás štípe do tváří, oči se nám rozzáří. Leden, ten je vlastně prima, i když je nám hrozná zima. Vrátíme se zmrzlí domů, dáme čaj (a něco k tomu). Přiblížíme si svátek Tři králů. Povíme si, co je to charita a k čemu slouží, jak můžeme pomoci potřebným.

Prosinec 2021 – Berušky

Prosinec na třídě Beruška proběhne ve znamení klidu, pohody a sváteční atmosféry. S dětmi si vyzdobíme třídu a vyrobíme si ozdůbky na vánoční stromeček, připravíme si i malé překvapení pro rodiče….

Listopad 2021 – Berušky

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad…. Listopad naladěný na podzimní témata zahájíme podzimním povídáním Záměrem pro měsíc listopad bude aktivně děti zapojit do sběru lesních plodů, které využijeme nejen k výzdobě prostředí mateřské školy, ale také v zimním období pro krmení zvěře.

Říjen 2021 – Berušky

Měsíc říjen, bude zaměřen na roční období „PODZIM“. U dětí budeme rozvíjet  orientování se v čase a časových údajích, společně si budeme rozšiřovat jazykové a řečové dovednosti. Děti budou získávat poznatky o vztahu člověk a příroda, prožitkovým učením si budeme uvědomovat, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují. Za využití ovoce a zeleniny budeme u dětí rozvíjet smyslové vnímání a základní matematické představy. Děti budeme vést k vytváření a posilování mezilidských vztahů, osvojovat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony.

Září 2021 – Berušky

Začalo září a s ním nový školní rok. Do naší třídy Beruška je  zapsáno 22 dětí.  Měsíc září prožijeme v mateřské škole ve znamení adaptace. Dětem se budeme snažit společně poskytnout vstřícné a příjemné prostředí.  Postupně, během měsíce budeme děti seznamovat s prostory MŠ, se zaměstnanci MŠ a zahradou. Ukážeme jim vybavení třídy a  zapojíme se do společných her a aktivit. Domluvíme se s dětmi na pravidlech bezpečnosti a pravidlech společného soužití v kolektivu.  A protože září přinese i řadu krásných dnů, budeme trávit co nejvíce času venku. Děti si užijí školní zahrady i blízké okolí MŠ.