Berušky

Třída Berušky

Vaše děti vzdělávají:

Bc. Foldynová Šárka
Bc. Kateřina Chamrádová
Bc. Monika Backová 

Tel.: +420 603 890 933

 

Třídu beruška navštěvuje 23 dětí.
Aktivity:

ZVÍDÁLEK: každá středa(prosíme, dejte dětem batůžek, do batůžku můžete dát dětem malou svačinku)

TĚLOCVIK: každé úterý (prosíme, dejte dětem batůžek + věci na převlečení do tělocviku a boty na cvičení.)

Něco o nás:

Únor 2020 – Berušky

V měsíci únoru se budeme připravovat a zdobit třídu na karnevalové veselí a nadcházející Masopust. Tím budeme u dětí posilovat vztah k lidovým tradicím. Seznámíme se se zimními sporty a aktivně si je vyzkoušíme. Budeme rozvíjet u dětí pozitivní vztah k pohybu a sportu. Zaměříme se také na zvířátka v zimě a jak jim můžeme my pomoci. Tím posílíme vztah k přírodě a empatickému cítění k živým bytostem.

Leden 2020 – Berušky

V měsíci leden se ve třídě Beruška zaměříme především na rozvoj motoriky, rozumových funkcí a řeči. Zimním časem nás provede pohádkové kouzlo, pohádkové postavy a kouzelné bytosti. S pohádkou za námi také přijede divadélko.

Prosinec 2019 – Berušky

Prosinec na třídě Beruška proběhne ve znamení klidu, pohody a sváteční atmosféry. S dětmi si vyzdobíme třídu a připravíme se na Vánoční besídku spojenou s kreativním tvořením. Na zahájení adventní doby zazpíváme koledy při rozsvícení vánočního stromu na vánočním jarmarku obce Sviadnov. Děti si vyrobí ozdůbky na vánoční stromeček, třídu nám provoní pečení perníčků a děti se seznámí s lidovými tradicemi adventu a Vánoc. Rozkrojíme jablíčka, budeme pouštět lodičky ze skořápek a vyzkoušíme i jiné vánoční zvyky. Přejeme všem pohodové svátky plné radosti a lásky.

Listopad 2019 – Berušky

Listopad na třídě Beruška Už se vrány slétají, vítr běží po kraji. Podzim střásá žluté listí, kominíček komín čistí, brzy bude listopad. Každé roční období má svůj půvab. Podzim je plný barev. V listopadu se na třídě Beruška zaměříme na poznávání základních barev podle všeho, co můžeme najít v přírodě. Budeme pozorovat přírodu a její změny během podzimu, učit se poznávat stromy a různé plody přírody. S naší novou kamarádkou Madlenkou, kterou jsme s dětmi a Lojzíčkem našli v lese se zaměříme na rozvoj pocitu sounáležitosti s přírodou. Osvojíme si kladení otázek a hledání odpovědí, aktivního všímání si věcí, které se dějí kolem nás. Poznáme, že se můžeme mnohému naučit a radovat se s toho.

Říjen 2019 – Berušky

V měsíci říjnu se ve třídě Beruška zaměříme především na ekologii a environmentální výchovu. V průběhu měsíce proběhne EKOHRANÍ – odpolední akce s rodiči. Dětí získají povědomí o péči o životní prostředí a budeme pokračovat v posilování interpersonálních vztahů, rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou. Dále se seznámíme se sezonními plody ovoce a zeleniny. Každý čtvrtek budeme před svačinkou odšťavňovat ovoce a zeleninu. Od října začínáme s programy „ZVÍDÁLEK“ a „SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY“, při kterém budeme navštěvovat tělocvičnu místní Základní školy, kde budeme rozvíjet hrubou a jemnou motoriku a koordinaci pohybů. Nadále budeme rozšiřovat vzájemnou komunikaci a důvěru mezi sebou, rozvíjet verbální projev, posilovat paměť a fantazii.

Září 2019 – Berušky

V měsíci září se děti budou postupně adaptovat v prostředí třídy, herny, mateřské školy a blízkého okolí. Seznámí se s kamarády, a s pravidly, které musíme jako kolektiv respektovat a dodržovat jak ve školce, tak při pobytu venku. Osvojí si základy hygieny a jednoduchých samoobslužných úkolů. Celým školním rokem nás budou provázet kamarádi Lojzíček a Madlenka, kteří se nám v průběhu měsíce představí. Naše školka Naše školka, školička, Pěkná je jak písnička. Máme se tu všichni rádi, Všichni jsme tu kamarádi

Květen 2019 – Berušky

Děti získají poznatky o narození a jeho základních proměnách. Seznámí se s důležitostí role matky v rodině. Budou rozvíjet schopnost pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus, zacházet správně s jednoduchými rytmickými nástroji a prohlubovat si znalosti v samostatném projevu, těšit se z hezkých a příjemných zážitků (besídka ke Dni matek), přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého. Děti budou vedeni ke schopnosti přijímat pozitivní ocenění a vyrovnat se s případným neúspěchem. Budou mít možnost uvědomovat si vztahy mezi lidmi a získávat poznatky o existenci jiných zemí, národů, kultur. 

Duben 2019 – Berušky

Děti se přirozeným způsobem seznámí s charakteristickými tradicemi a zvyky tohoto období. Budeme se učit ovládat koordinaci ruky a oka a prohlubovat si správné držení tužky, budeme si rozvíjet přiměřeně bohatou slovní zásobu, obohacovat hru podle své představivosti a fantazie. Budeme poznávat a seznamovat se se životem domácích zvířat a jejich mláďat, pokusí se zapamatovat si zvuky domácích zvířat. Dne 11. 4. 2019 se uskuteční Jarní dílničky v době od 14:30 – 16:00 hodin.

Březen

Prostřednictvím tematického bloku se budeme  učit rozlišovat roční období-JARO a jeho typické znaky. Budeme si vytvářet povědomí, že člověk a příroda se vzájemně ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí – sázení květin, přesadba, péče o stromy, pokojové rostliny. Budeme se seznamovat s důležitostí vody a učit se vodou šetřit. Prožitkovým učením budeme posilovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, vyhledávat informace v encyklopediích a bude mít možnost vyrobit si vlastní knihu, taktéž navštívíme místní knihovnu.

Únor 2019 – Berušky

V měsíci únoru děti navážou na téma zimní sporty. Seznámí se s pyramidou zdravé výživy, významem konzumace ovoce, zeleniny, mléka, masa, mléčných výrobků, s poznatky podporující zdraví a zdravý životní styl –  budou rozlišovat co zdraví prospívá a co mu škodí (zdravá výživa, odpočinek, pohyb a sport). Děti získají poznatky o nemocech, které způsobí bakterie, virus (nachlazení, angína), jak se vůči nim můžeme bránit, jak je léčíme. Naučíme se nové básničky, písničky (budeme rozvíjet komunikativní schopnosti, mluvený projev a vyjadřování dětí).