Pejsci

Třída Pejsci

Vaše děti vzdělávají:

Vendula Beranová
Věra Ručková
Iveta Rüdrichová 

Tel.: +420 603 862 313

 

 

Třídu pejsek navštěvuje 24 dětí.
V letošním školním roce děti navštěvují:
Každé úterýZvídálek  – příroda, pole, les
Každý čtvrtek  –   Tělesná výchova v ZŠ Sviadnov,

Ve své každodenní činnosti vycházíme z našeho školního vzdělávacího programu „ Jen si, děti, všimněte  co je krásy na světě…..“

Třídním programem Pejsky provází Lojzíček a Madlenka

Naším cílem je vytvořit z každého dítěte osobnost, která je zdravě sebevědomá, vstřícná, komunikativní, toužící po nových vědomostech, dovednostech a zážitcích.

Něco o nás:

Leden 2020 – Pejsci

V lese zasněžené stromy stojí, aby nezmrzly, se bojí, mráz kreslí na okna kytičky, z nebe se sypou hvězdičky.

Prosinec 2019 – Pejsci

PO NEBI LETÍ KOMETA, DÍVEJTE, TÁMHLETA. KOUZLO VÁNOC S SEBOU NESE, PROTO VŠICHNI RADUJME SE…. První adventní neděli se setkáme u Obecního úřadu, při rozsvícení vánočního stromečku. Spolu s dětmi jsme si připravili krátký program. S našimi kamarády Lojzíčkem a Madlenkou se budeme těšit na čerta a Mikuláše. Děti se přirozeným způsobem seznámí s charakteristickými tradicemi a zvyky tohoto období.

Listopad 2019 – Pejsci

V měsíci listopadu budeme s dětmi pozorovat změny v přírodě, poznávat a určovat stromy a zvířátka žijící v lese, mít povědomí o jejich životě, a o tom, kde bydlí. Budeme si upevňovat dny v týdnu a roční období, naučíme se nové básničky a písničky. Na svatého Martina prý už zima začíná – rozvoj fantazie, kreativity, tvořivosti a samostatnosti. A co nás ještě čeká? 1 4. 11. Větrná pohádka, 19. 11. Planetárium Ostrava – Červená Karkulka a Babiččin dalekohled. Hraní s rodiči Každý rodič si může v každém měsíci jednou přijít ve čtvrtek hrát se svým dítětem do školky v době od 15 hodin do 16 hodin.

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ 2020

Na základě dotazů na účast dětí ve školce v přírodě budeme do konce listopadu 2019 zjišťovat zájem. Další informace ->

Říjen 2019 – Pejsci

Říjen 2019 Začíná měsíc, na který se děti hodně těší. Každé úterý budeme chodit do Zvídálka a ve čtvrtek do tělocvičny ZŠ Sviadnov. V pondělí budeme odštavňovat na třídě, prosíme maminky o nějakou mrkvičku, jablíčko aj. Děti budou pozorovat podzimní přírodu, zvířátka, budeme sbírat a tvořit z přírodnin. Seznámíme se se sezonními pracemi na zahradách. Budeme pozorovat změny počasí a seznamovat se, jak musíme pečovat o své zdraví, předcházet nemocem. Čeká nás mnoho akcí a aktivit: 1.10. –   Výukový program  pro předškolní děti 8.10. –    Focení v MŠ na školní zahradě 10.10.-  Divadlo v MŠ –Myška Klárka, veverka Terka a drak Karlík 15.10. – Vyúkový program ZOO Ostrava 17.10. – Ekohraní v MŠ s rodiči 24.10. – Divadlo v MŠ – Medvědí pohádka    

Září 2019 – Pejsci

Září na pejskovi Začalo září a s ním nový školní rok. Děti se už těší po prázdninách na své kamarády a paní učitelky. Společně si zahrajeme hry a seznámíme se s pravidly, jak se ve školce, při pobytu venku, na školní zahradě správně a bezpečně chováme.. A protože září přinese i řadu krásných dnů, budeme trávit co nejvíce času venku. Děti si užijí školní zahrady, les i blízké okolí MŠ.

Červen 2019 – Pejsci

V měsíci červnu si budeme užívat kamarádů a nadcházejícího teplého počasí. Hodně času i nadále budeme trávit venku pozorováním a experimentováním v přírodě. Budeme si povídat o plánovaných prázdninových cestách.

Květen 2019 – Pejsci

Měsíc Květen Maminko má nejmilejší, přeji ti dnes krásný den, jsem už zase o rok starší, ne, to není žádný sen…… V měsíci květnu si budeme povídat o rodině, mezilidských vztazích, připomeneme si, jak je důležité mít někoho rád, nezapomínat na vlídné slovíčko a vzájemné porozumění. Budeme se připravovat na  nadcházející svátek maminek. Děti společně s paní učitelkami připraví pro maminky pěkné odpoledne. 31.5 proběhne poslední lekce plavání na Olešné. Pokud budou mít rodiče zájem mohou se přijít na své dítě podívat. Čeká nás mnoho akcí: Den matek, Výlet do ZOO,  Jízdárna, Den dětí

Duben 2019 – Pejsci

Duben na Pejskovi Děti se v tomto měsíci budou učit koordinovat lokomoci v různém terénu. Při činnostech rozvíjet slovní zásobu, naslouchat druhým, rozvíjet smysl pro humor, iniciativu a spontánnost.

Březen 2019 – Pejsci

Během měsíce března budeme probírat na třídě Pejsek Březen měsíc knih  – návštěva knihovny V tomto měsíci se děti seznámí s  typickými znaky ročního období. Děti se seznámí se spoustou nových písniček a básniček. Děti si budou vytvářet povědomí, že člověk a příroda se vzájemně ovlivňují. Děti na vycházkách do lesa budou pozorovat probouzející se přírodu, otvírání studánky. V tomto měsíci se děti budou seznamovat se světem knih a literatury. Prožitkovým učením budeme v dítěti posilovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, vyhledávat informace v encyklopediích a bude mít možnost vyrobit si vlastní knihu. Získají poznatky o různých druzích knih, seznámí se s novými pojmy – encyklopedie, zpěvník, ilustrace, ilustrátor, autor……… Seznámí se s klasickými pohádkami, budou se podílet na dramatizaci pohádek, budou vytvářet krátké maňáskové scénky – rozvoj fantazie, paměti, správná výslovnost a rozvoj slovní zásoby. Budeme procvičovat orientaci v prostoru, řešit labyrinty. Akce v březnu Návštěva knihovny Děti vystoupí na Obecním úřadě na vítání občánků Lyžařský výcvik Plavání