Řád školní jídelny

Příloha č.1. Vnitřního řádu školní jídelny-výdejny Mateřské školy Pohoda Sviadnov, Na Drahách 169, Sviadnov, 73925

Tímto se ruší bod č. IV  Vnitřního řádu školní jídelny -výdejny platného ode dne 1.9.2022 a je nahrazen touto přílohou platnou od 1.10.202Finanční limity na nákup potravin od 1.10.2022

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla

Finanční limity Kč/den/strávník

 

 

1. Strávníci do 6 let (MŠ)

 

 

přesnídávka

9,00

oběd

23,00

svačina

nápoj

9,00

4,00

 

Celkem (s pitným režimem)

45,00 + 32,00 režie  ( 77,-)

2. Strávníci 7let (MŠ)

 

 

přesnídávka

10,00

oběd

25,00

Svačina

nápoj

9,00

4,00

 

Celkem (s pitným režimem)

48,00 + 32,00 režie  ( 80,-)

 

 

3. Strávníci 7-10 let

 

oběd

 

 

 

 

31,00 + 32,00 režie  ( 63,-)

3. Strávníci 11-14 let

 

 

oběd

33,00 + 32,00 režie  (65,-)

 

 

4. Strávníci dospělí

 

 

oběd

39,00 + 32,00 režie ( 71,-)