Měsíc Květen

Rozhlédni se tu a tam,
uvidíš, že nejsi sám.
Všude je tvůj velký svět,
pojď si o něm vyprávět.

V měsíci květnu se zaměříme na činnosti a aktivity, které napomáhají získávat základní poznatky o lidské rodině. Upevníme si názvy členů rodiny, budeme se učit chápat příbuzenské vztahy a prostřednictvím her, básniček a písniček vnímat rodinu jako důležité společenství lidí.

V tomto měsíci se také zaměříme na téma: „Pozorujeme svět rostlin“. Budeme procvičovat barvy, názvy nejběžnějších květin a potřeby rostliny, ale i člověka k růstu.